Nalezne Syn člověka víru na zemi?

Martin Šály
Jr 31,27-34; Žalm 119,97-104; 2Tm 3,14 - 4,5; L 18,1-8
16. 10. 2022, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus C

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?”. My si titul „syn člověka“ spojujeme automaticky s Ježíšem, ale je to titul tak tajemný a nejasný, že ho novější novozákonní knihy už ani nepoužívají, Ježíš se v nich vyskytuje jako Kristus, Pán, syn Boží. Syn člověka je postava v knize Daniel a v židovské nebiblické, apokryfní literatuře jako…

Číst →

Proměna pro budoucnost

Pavla Stašová
Jr 17,5-10, Ž 1, 1K 15,12-20, L 6,17-26
13. 2. 2022, Hradec Králové
6. neděle po zjevení Páně

Dnešní evangelium nás mohlo přivést k zamyšlení se nad tím, co nám může říct jeho text o blahoslavenstvích. A to v dnešní době, ve které je zcela běžné myslet si, že lépe se má bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Význam slova požehnaný nám mohl pomoci objasnit také text prvního čtení (Jr 17,5-8) – ze…

Číst →

Pán nejen nad sobotou

Pavlina Stašová
1S 3,1–20; Ž 139; 2K 4,5–12; Mk 2 23–3
3. 6. 2018, Hradec Králové
9. neděle v mezidobí, cyklus B

Příběh dnešního prvního čtení byl z doby soudců tj. z 11. století před naším letopočtem. V popisované době zrovna žádný soudce nebyl, byla tedy krizová situace. Izraelské kmeny neměly žádné jednotné vedení a spojoval je pouze Hospodinův stánek v Šílu, byl to takový mobilní předchůdce chrámu. V tom stánku sloužil jako velekněz Éli se svými syny, kteří však na…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
25. 3. 2018, Duchcov
6. neděle postní (pašijová, květná)

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Odpuštění – cesta křesťanství

Pavla Stašová
Ex 14,19-31; Ž 114; Ř 14,1-12; Mt 18,21-35
17. 9. 2017, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí, cyklus A

Máme teď prostor k zamyšlení se nad tím, k čemu nás vedly biblické texty dnešní neděle. Nejprve nám připomenuly způsob Božího jednání s lidmi. Boží jednání je milosrdné a je jeho zcela svobodným rozhodnutím.
Už při poslechu prvního čtení (Ex 14, 19-31) jsme si mohli uvědomit, že svým způsobem jednání vyjádřil Bůh touhu po společenství s lidmi.
Z pohledu žalmu (114), který jsme slyšeli, se člověk stává svobodným tehdy, když si uvědomí, že patří Bohu. Taková svoboda ho vyvádí z otroctví jakékoliv povahy.

Číst →

Poslání ženců

Josef Kratěna
Mt 9,35 – 10,23
18. 7. 2017, Hradec Králové
11. neděle v mezidobí, cyklus A

Za Ježíšem táhnou zástupy lidí, kteří slyšeli, nebo i na vlastní oči viděly zázraky uzdravení, kříšení mrtvých nebo vyhánění zlých duchů, které činil potulný kazatel nějaký tesař z Nazareta. Navíc hlásal, že se přiblížilo království Boží, které bylo očekáváno a které je vlastně už tady. To zástupy hodně zajímalo, zvláště když velmi trpěly pod vládou Římanů….

Číst →

Seminář „Komuniální církev“

Pro koho je seminář určen. Seminář je určen pro malé skupiny křesťanů, kteří především v římskokatolickém prostoru hledají možnost, jak aktivně spoluvytvářet církevní společenství. Seminář nabízí účastníkům podněty pro další směřování tímto směrem. Účastníci semináře by se měli navzájem znát, vhodná je předchozí zkušenost se společnou modlitbou. Cíl semináře. Cílem semináře je sdílet se o…

Číst →