Pán nejen nad sobotou

Pavlina Stašová
1S 3,1–20; Ž 139; 2K 4,5–12; Mk 2 23–3
3. 6. 2018, Hradec Králové
9. neděle v mezidobí, cyklus B

Příběh dnešního prvního čtení byl z doby soudců tj. z 11. století před naším letopočtem. V popisované době zrovna žádný soudce nebyl, byla tedy krizová situace. Izraelské kmeny neměly žádné jednotné vedení a spojoval je pouze Hospodinův stánek v Šílu, byl to takový mobilní předchůdce chrámu. V tom stánku sloužil jako velekněz Éli se svými syny, kteří však na…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
25. 3. 2018, Duchcov
6. neděle postní (pašijová, květná)

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Odpuštění – cesta křesťanství

Pavla Stašová
Ex 14,19-31; Ž 114; Ř 14,1-12; Mt 18,21-35
17. 9. 2017, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí, cyklus A

Máme teď prostor k zamyšlení se nad tím, k čemu nás vedly biblické texty dnešní neděle. Nejprve nám připomenuly způsob Božího jednání s lidmi. Boží jednání je milosrdné a je jeho zcela svobodným rozhodnutím.
Už při poslechu prvního čtení (Ex 14, 19-31) jsme si mohli uvědomit, že svým způsobem jednání vyjádřil Bůh touhu po společenství s lidmi.
Z pohledu žalmu (114), který jsme slyšeli, se člověk stává svobodným tehdy, když si uvědomí, že patří Bohu. Taková svoboda ho vyvádí z otroctví jakékoliv povahy.

Číst →

Poslání ženců

Josef Kratěna
Mt 9,35 – 10,23
18. 7. 2017, Hradec Králové
11. neděle v mezidobí, cyklus A

Za Ježíšem táhnou zástupy lidí, kteří slyšeli, nebo i na vlastní oči viděly zázraky uzdravení, kříšení mrtvých nebo vyhánění zlých duchů, které činil potulný kazatel nějaký tesař z Nazareta. Navíc hlásal, že se přiblížilo království Boží, které bylo očekáváno a které je vlastně už tady. To zástupy hodně zajímalo, zvláště když velmi trpěly pod vládou Římanů….

Číst →

Seminář „Komuniální církev“

Pro koho je seminář určen. Seminář je určen pro malé skupiny křesťanů, kteří především v římskokatolickém prostoru hledají možnost, jak aktivně spoluvytvářet církevní společenství. Seminář nabízí účastníkům podněty pro další směřování tímto směrem. Účastníci semináře by se měli navzájem znát, vhodná je předchozí zkušenost se společnou modlitbou. Cíl semináře. Cílem semináře je sdílet se o…

Číst →