Boží Syn bez mocenských ambic

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-47
24. 3. 2024, Hradec Králové
Květná (Palmová) neděle, cyklus B

Květnou nedělí začínáme Svatý týden a dnes si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš se tehdy poprvé nechal oslavovat jako král i když ve skromnějších, pokornějších a méně okázalých podmínkách, než bylo zvykem u tehdejších vládců a králů. I tehdy se při příjezdech panovníků nebo vojenských pohlavárů z válečných výprav na přivítanou mávalo palmovými ratolestmi…

Číst →

Naděje Božího království

Petr Ferdus
Gn 29, 15-28; Ř 8,26-39; Mt 13,31-33.44-52
30. 7. 2023, Strašice
17. neděle v mezidobí, cyklus A

Dnešní výběr biblických čtení předkládá bohaté spektrum témat. Starozákonní příběh navazuje na Jákobův vynucený útěk z Beer-šeby z minulé neděle, kdy se Hospodin k Jakobovi přizná, a to přes to, že otcovské požehnání získal lstí, mohli bychom říct podvodem. Dnes nalézáme Jákoba sloužícího u příbuzného Lábana. Přestože domluva o odměně padla dopředu, intriky provází i…

Číst →

Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít

Josef Staša
Gn 21,8-21; Ž 86; Ř 6,1b-11; Mt 10,24-39
25. 6. 2023, Hradec Králové
12. neděle v mezidobí, cyklus A

Když posloucháme slova o pronásledování nebo osobní likvidaci, budeme-li následovat Ježíšovu cestu – jeho životní postoj, nebo jsme dokonce varováni, že Ježíš přišel …“postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti“ (Mt 10,36)., můžeme podlehnout beznaději nebo vzdoru vůbec takové povolání k následování Ježíše přijmout. Pokusme se…

Číst →

Začiatok dejín záchrany skrze vieru

Mária Savková
Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-23; Mt 9, 9-13.18-26
11. 6. 2023, Brno
10. neděle v mezidobí, cyklus A

Na konci pradejín a na začiatku rozprávania o patriarchoch je Božie oslovenie Abraháma. Po nešťastí pádu babylonskej veže, do ktorého padlo ľudstvo svojou pýchou, vypínavosťou a snahou o moc, Boh nerezignuje na človeka a vyvolí si z národov jedného muža, aby s ním začal nové dejiny nie len jeho spásy ale záchrany všetkých ľudí. Meno…

Číst →

Láska a služba ako prítomnosť Ducha

Gabriela Buknová
Nu 11,24-30; Sk 2,1-21; J 20,19-23
28. 5. 2023, Marianka
Letnice 2023

Včera pri Lucernáriu sme sa zamýšľali o Duchu predovšetkým ako o dychu, resp. vdychu života do prachu hmoty. A o ovocí prítomnosti Ducha – láske, pokoji, odpúšťaní.. Dnes sme počuli o inej prítomnosti Ducha – v prorokovaní, v ohnivých jazykoch a cudzích jazykoch a nárečiach a v prúdoch živej vody. Je to obdoba, ktorá bola…

Číst →

Konať v poverení Ducha

Gabriela Buknová
Gn2,4b-24; Gn 11,1-9; Ex 19,3-8.16-20; Iz 11,1-10; Iz 42,1-9; Ez 37,1-14; Joel 3, 1-5; Gal 5, 13-26; J 20,19-23
27. 5. 2023, Bratislava
Lucernárium v předvečer slavnosti seslání Ducha

Vypočuli sme si  sedem čítaní zo SZ , jedno z NZ plus evanjelium.  Spojovacím článkom všetkých je Duch. Duch Boha Stvoriteľa, pôvodcu všetkého stvoreného – neživého i živého, /rastliny, živočíchy, nerasty, vesmír, čas…/ vrátane človeka. Autor perikopy z Gn si uvedomuje úbohosť a nepatrnosť človeka. Je to prach a to od samého začiatku, nie až…

Číst →

Věřit ve společenství

Marek Blaha
L 24,13-35
23. 4. 2023, Brno
3. neděle velikonoční, cyklus A

Základem pro toto krátké zamyšlení je evangelijní text o učednících jdoucích do Emauz (L 24:13-35) Příběh se odehrává tři dny po Ježíšově ukřižování (tedy v našem kalendáři by šlo o Velikonoční neděli). Učedníci odcházejí z Jeruzaléma a prožívají svou deziluzi a zármutek z toho, jak se Ježíšův nadějně započatý příběh náhle a tragicky ukončil. Jsou…

Číst →

Nový život v Kristovi

Mária Savková
J 20,1-18
9. 4. 2023, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2023

Každý rok slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, a ako hovoril Jan, nie je márne znovu a znovu sláviť Veľkú noc, ak sa však slávi v Duchu a pravde. Všetky tieto stretnutia navzájom, znamenajú stretnutie s tým, ktorý premáha náš strach, že sa tu deje vo svete niečo, čo je nad naše sily a napriek všetkému, je tu…

Číst →

Velikonoce jako nebezpečné dny

Martin Šály
Ex 12,1-14; 1K 11,23-26; J 13,1-35
6. 4. 2023, Klíček
Zelený čtvrtek, 2023

Dnešním večerem společně vstupujeme do nejnebezpečnějších dnů celého roku. My jsme totiž křesťané a dny, které nám právě začínají, jsou dny, kdy budeme muset chtíc nechtíc přijmout, že jsme tady kvůli kenosis, tedy kvůli sebe-vyprazdňujícímu vydávání se v lásce druhým. Protože není jiný životní cíl pro křesťana než vydat se druhým v lásce. A nebezpečné to…

Číst →

Odvaľte kameň

Mária Savková
Ez 37,1-14; Ž 130; Ř 8,6-11; J 11,1-45
26. 3. 2023, Marianka
5. neděle postní, cyklus A

Minulú nedeľu sme počuli o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Kontrast svetla a tmy vyjadruje hlbokú túžbu chodiaceho v temnote a čakajúceho na svetlo uzdravenia, nielen fyzického ale aj duchovného. V dnešnom Jánovom evanjeliu sa stretávame s ďalším zázrakom a to vzkriesením blízkeho priateľa Ježiša, Lazára. Zázrak je niečo, čo nás presahuje, deje sa ,,za…

Číst →