Připustit si Boží zalíbení v nás

Jan Zemen
Iz 9, 2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
25. 12. 2022
Narození Páně 2022

Při slavnosti Narození Páně často čteme prolog Janova evangelia. Tentokrát jsme zvolili zprávu o narození Ježíše podle Lukáše. Čtrnáctý verš druhé kapitoly nás dovedl k tématu universality spásy. Dovolím si ale začít malou poznámkou o historičnosti Lukášova vyprávění. Možná jste si všimli rozdílu mezi ekumenickým a studijním překladem. Ekumenický překlad: Stalo se v oněch dnech,…

Číst →

Bůh v nich má zalíbení

Josef Staša
Iz 9,1-6; Ž 96; Tt 2,11-14; L 1,1-20
25. 12. 2021, Hradec Králové
Svátek Narození Páně

Vánoce přišly samozřejmě jako každý rok a každý rok je slavíme a radujeme se pospolu i „nadálku“ s těmi, kteří právě teď nemohou být s námi. Slavíme je, přestože se Ježíš pravděpodobně 25. prosince nenarodil, že Vánoce jsou situovány do doby pohanského svátku zimního slunovratu, že Marie s Josefem nevyrazili do Betléma na Boží či andělský…

Číst →

Jak Bůh naložil se svou samotou

Josef Kratěna
J 1,1-18
3. 1. 2021, Hradec Králové (Skype)
2. neděle po narození Páně, cyklus B

Zatímco Matouš začíná své evangelium rodokmenem Ježíše Krista, Marek kázáním Jana Křtitele o křtu Ježíše a jeho pokušení na poušti, Lukášovo vyprávění se na začátku zabývá zaslíbením narození Jana Křtitele a předpovědí narození Ježíše Marii. Neobvyklý úvod Janova svědectví je nazýván hymnem nebo prologem a rozhodně není předmluvou děje vyprávěného v jeho evangeliu. Tento prolog…

Číst →

Příběh naděje

Pavel Blaženín
Iz 9,1-6; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
25.12.2020, Skype
Slavnost Narození Páně

Děti, povíte mi, co se Vám vybaví, když se řekne Vánoce? Ne, Vánoce nejsou tím, co vidíte dnes kolem sebe. Vánoce to nejsou dárky a různé zvyky, které vznikly teprve nedávno. Vánoce nejsou hlavně ani svátkem rodiny, i když je to dobře, že lidé mají k sobě o Vánocích blíž. Lidé by k sobě měli…

Číst →

Záchrana v čase a mimo čas

Martin Šály
Jr 31,7-14; Ef 1,3-14; J 1,1-18
5. 1. 2019, Klíček
2. neděle po Vánocích

Lekcionář nám na dnešek nadělil v evangeliu i druhém čtení hymnické, patetické texty, které míří daleko za obzor každodenní lidské zkušenosti, mimo prostor a čas. Janovo evangelium nabízí posluchači zvláštní úvahu o předdějinách, o počátku všeho. List Efezským předkládá k věření vizi jakéhosi alternativního vesmíru, neviditelného duchovně – mystického světa, jehož součístí je i všechno…

Číst →

Bůh tak blízko, jak je to jen možné

Josef Staša
Iz 9,1–6; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1–20
25. 12. 2019
Den Narození Páně, cyklus A, Hradec Králové

Slavíme a připomínáme si opravdu radostnou událost, která hnula dějinami světa. Bůh přišel přímo k lidem, v Ježíši z Nazareta se stal jedním z nás. Co se vlastně stalo? Jak to zasáhlo tehdejší svět a jak ten současný včetně nás? V dnešním evangeliu jsme slyšeli působivý příběh (už ani nevíme pokolikáté), který začíná jakýmsi – dneska bychom řekli – historickým…

Číst →

Křest jako nový začátek

Martin Šály
Gn 1,1-5; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
6.1.2018, předneseno při ekumenické bohoslužbě Christnetu
Křtu Páně 2018

Domlouvali jsme se, že při této ekumenické bohoslužbě bude délka kázání katolická a nikoli evangelická, takže se dotknu jen něčeho z toho, co dnešní bohaté texty nabízejí. Místo kázání jsem navíc hájil představu homilie, tak se budu chtít držet především textů samotných. Podle Markova evangelia to vypadá, že v životě Ježíše z Nazareta byl jeho křest od…

Číst →

Světlo, které nezhasíná

Pavla Stašová
Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
25. 12. 2017, Hradec Králové
Narození Páně 2017

Boží Duch od počátku rozpracovával Boží plán s člověkem a inspiroval lidmi zapsaná slova. Slova proroků ujišťovala lid o tom, že bude zachráněn ze všeho trápení, ze všech svých obtíží a že má tedy vlastně důvod k veliké radosti. Dnes k nám taková ujištění zazněla shodně, v 1. čtení z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 7-10) a také z na…

Číst →

Být lepšími lidmi

Josef Kratěna
Iz 9,2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
25. 12. 2016, Hradec Králové
Slavnost Narození Páně

Dnes slavíme svátek Kristova narození. Původ tohoto svátku není zcela jasný. Nejspíše byl ovlivněn pohanskými slavnostmi zimního slunovratu. Slavení Vánoc, vzniklo patrně v první polovině čtvrtého století. Nejstarší záznam je z roku 354, kde je na dvou místech Filokalova chronografu uveden 25 prosinec jako den narození Ježíše Krista. Římané slavili tento den, jako svátek „slunce nepřemoženého“ –…

Číst →

Přišel do svého vlastního

Jan Konzal
Jr 31, 7-14; Ž 147, 12-20; Ef 1, 3-14; J 1, 1-18
3. 1. 2016
2. neděle po Vánocích

Už od mládí mne znepokojovalo, jak se mohlo stát, co konstatuje dnešní evangelium: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.“ Domníval jsem se, že Ježíše ta zkušenost musela velmi bolet, byl vlastně v široširém světě vyhnancem, nezvaným hostem. Jenže jakkoli byl ten soucit upřímný, mířil vedle. Podobně vedle jako pláč jeruzalémských žen nad Ježíšem při cestě kříže. Plačte nikoli…

Číst →