Manželství jako eschaton

Jan Konzal
1Kr 3, 16-28; J 4, 5-38
2008

Každý z nás už zažil, že ani velice slavný svatební obřad v chrámu Páně řádně provedený nezabránil pozdějšímu rozpadu manželství. A znáte jistě i řadu podobných ztroskotání formálně nikdy nedokončených. Pokud jsou to lidé katolicky ukázunění, ti dva se tupě vlečou životem vzájemně odcizení, nicméně k sobě vnějším poutem přikovaní. Lze se jim divit, že…

Číst →