Nový život v Kristovi

Mária Savková
J 20,1-18
9. 4. 2023, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2023

Každý rok slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, a ako hovoril Jan, nie je márne znovu a znovu sláviť Veľkú noc, ak sa však slávi v Duchu a pravde. Všetky tieto stretnutia navzájom, znamenajú stretnutie s tým, ktorý premáha náš strach, že sa tu deje vo svete niečo, čo je nad naše sily a napriek všetkému, je tu…

Číst →

Na prázdninové návštěvě

Martin Šály

Byl to zvláštní zážitek z dnešního nedělního slavení. Podle svého zvyku, je-li to občas možné, rád chodím slavit neděli „jinam“. Dnes navíc, jsouce slaměným vdovcem a v důsledku jistých okolností a rozhodnutí, jsem měl „svobodu výběru“. Volil jsem Metodistickou církev v Praze – Strašnicích (http://www.umc.cz/farnosti/praha-10-strasnice/). Jsem ostýchavý, když jsem v 9:45 nahlédl dovnitř a viděl pastora připravujícího se na shromáždění…

Číst →

Reflexe účastníků kolokvia „Na cestě k dialogu v církvi“

Martin Šály, Josef Staša

I. Reflexe Martina Šályho Ve dnech 16. – 17. května 2014 jsem se zúčastnil kolokvia „Na cestě k dialogu v církvi“ v Olomouci. Organizátoři konference vzešli převážně z okruhu těch, kteří zvedli svůj protestní hlas v tzv. kauze Bezák a také z těch, kteří organizovali svým zaměřením podobné kolokvium v Rožmitále pod Třemšínem v r. 2012 (viz http://www.getsemany.cz/node/2890). Organizace byla…

Číst →

Církev obecných epištol

Martin Šály

 1          Úvod 1.1     Cíl práce Cílem této práce je analýza sedmi novozákonních textů označovaných jako „obecné epištoly“ (Jk, 1Pt, 2Pt, 1J, 2J, 3J, Ju). Obecné epištoly jsou zde zkoumány se zvláštním zřetelem na „církev“ prostoru těchto novozákonních knih. Samotný pojem „církev“ v práci není systematicky vymezen, používám ho zde jako synonymum pojmů církevní společenství, církevní obec nebo…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →