Ten člověk byl – a je – opravdu Boží Syn

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-15,47
28.3.2021, Hradec Králové
Květná neděle 2021, cyklus B

Palmová nebo Pašijová neděle je nám připomínkou slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Zároveň nám je takovým úvodem do Svatého týdne. Celý židovský národ očekával Mesiáše – zachránce, který má podle starozákonních proroků být poslán na tento svět a vysvobodit Izrael od pohanů a římského područí. Zástupy svědků a učedníci kteří uvěřili a viděli na vlastní…

Číst →

Ja som svetlo sveta

Mária Savková
1Sa 16,1-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
14. 3. 2021 Mariánka (Skype)
4. neděle postní

Minulú nedeľu sme počúvali o živej vode, jej význame pre život človeka, túžbe po nej, no zvlášť v súvislosti s krstom. Dnešné evanjelium je o svetle a tme, nie len o fyzickej, ale aj o duchovnej slepote. Uzdravenie slepého od narodenia a príchod svetla do života človeka, ktorý doteraz zakusoval len tmu, má tiež svoj…

Číst →

Všichni ti nedůvěryhodní

Martin Šály
Ex 17, 1-7; Ž 95; Ř 5, 1-11
7. 3. 2021, Černošice (Skype)
3. neděle postní, cyklus A

Porozumět dnešním textům je pro mne těžké. Kdyby bylo všechno tak jednoduché jako jejich symbolika: voda, která hasí žízeň, je symbolem vody živé, Boží moci, která hasí všechny žízně lidského života a vrací lidem na poušti naději, že z pouště dojdou až do své zaslíbené země. Ale nerozumím tomu, jakým lidem se v těch příbězích dostalo Božího…

Číst →

Boží touha po lidech

Pavla Stašová
Mk 8,31-38n
28. 2. 2021, Hradec Králové (Skype)
2. neděle postní, cyklus B 

Dnes je druhá neděle postní a my se již druhý týden připravujeme na slavení Velikonoc. Postní doba by pro nás měla být takovou „cestou do Jeruzaléma“, která nás dovede až k Velikonocům. Pokusme se ve svých myšlenkách jít po této cestě s Ježíšem a jeho učedníky – po cestě ke kříži, která ale Golgotou neskončí….

Číst →

Pašijová píseň

Jiří Hort
Mt 21,1-11; Iz 50,4-9a; Ž 31,10-17; Fp 2,5-11; Mt 26,14 - 27,66
5. 4. 2020, Brno (Liturgie slova - Skype)
Neděle palem, cyklus A

Všechny tři dnes čtené resp. zpívané texty před pašijemi bychom mohli spíš než za text považovat za píseň – hymnus. České překlady, ať už bychom použili jakýkoliv, nemá hudební znaky hymnu (a jak je to s texty v originále nedokážu posoudit, neznaje biblických jazyků), snad kromě žalmů, které v sobě hudebnost mají (často nadepsané: pro…

Číst →

Stať sa požehnaním

Magdalena Mihaliková
Gn 12,1-4a, Ž 121, Ř 4,1-5.13-17, Jn 3,1-17
8. 3. 2020, Marianka
2. neděle postní, cyklus A

Keď si predstavíme vodcu, máme pred očami smelého, odvážneho, rozvážneho človeka. Málokto ho má pred očami ako človeka mlčanlivého s obrátením svojho zraku dovnútra. Abrahám, musel být človekom komunikatívnym, schopným zhromažďovať ľudí, robiť kompromisy a teda schopný dohodnúť sa, ako aj človek hlboko premýšľajúci, schopný žiť vo vnútornom tichu. V takomto tichu načúval, lebo počul, keď mu Hospodin…

Číst →

Půst jako cesta za svobodou

Jan Zemen
Gn 2,15-17.3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
1. 3. 2020, Brtnice
1. neděle postní, cyklus A

Slavíme dnes první neděli v postu. Postní doba je příležitostí připravit se na křest nebo na jeho obnovu. I na začátku dnešní liturgie jsme si připomněli, že je potřeba se neustále obracet od našich nedokonalostí a vyjetých kolejí a věřit evangeliu. Zajímavé je, že v dnešním úryvku z Matoušova evangelia se setkáváme s Ježíšem těsně po jeho křtu…

Číst →

Triumfální příjezd krále nebo provokace?

JIří Palla
L 19,28-40
14.4.2019, Brno
6. neděle postní (palmová)

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma s velkou slávou za doprovodu zástupu lidí, které si za svého veřejného působení nashromáždil a k nimž se postupně přidávají další poutníci směřující na velikonoční svátky. Všichni se radují, očekávají nové království a hlasitě provolávají Ježíše za krále. Přitom Ježíš vstupuje do Jeruzaléma přesně podle židovských zvyklostí pro příjezd krále, tedy po královské…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
25. 3. 2018, Duchcov
6. neděle postní (pašijová, květná)

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Na nesnadné cestě

Pavla Stašová
Jr 31,31-34; Žd 5,5-10; J 12,20-33
5. neděle postní, cyklus B

Dnes, poslední týden před Květnou nedělí jsme začali slovy proroka Jeremiáše: „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu…“ Smlouvu uzavřel Hospodin se svým lidem, je tedy platná i pro nás. Blíží se dny, ve kterých budeme moci intenzivněji prožívat velkorysost a hloubku této smlouvy. Záleží na každém…

Číst →