Co znamená obrácení?

Martin Šály
Iz 55,1-9; Žalm 63,2-9; 1K 10,1-13; L 13, 1-9
20. 3. 2022, Klíček
3. neděle postní, cyklus C

Říká se, že pro Lukáše je metanoia (obrácení, změna smýšlení, pokání) hlavní téma jeho evangelia. Kdo se neobrátí, zahyne, slyšeli jsme i dnes – a to je jistě vážné varování. To „zahyne“ není ani tak smrt fyzická, ale zmarnění života, minutí se cílem, jakoby nepochopení, oč v životě jde. Aby se tak nestalo, je potřeba metanoia….

Číst →

Naděje proti zkušenosti smrti

Martin Šály
Iz 40,28-31; Ž 27; 1Te 4,13-18; J 5,24-29
19.3.2022, Ořech
Pohřeb Magdy Konzalové

Křesťanství nemá dnes úplně dobrou pověst, ale jedno bychom mu přiznal mohli. Že totiž vytrvale staví život proti smrti. Snaha stavět život proti smrti jistě naráží na naše zkušenosti, třeba při příležitostech, jako je ta dnešní. Lidský život končí smrtí. Někdy člověk umírá „stár a sytý dnů“, jako by už chtěl pokojně jít stejnou cestou,…

Číst →

Dobrá a radostná zkušenost se svým Bohem

Josef Staša
Gn 15, 1-12.17-18; Ž 271-14; Fp 3, 17-4,1; L 13, 31-35
13. 3. 2022, Hradec Králové
2. neděle postní, cyklus C

Postní doba je nám každoročně darována jako období intenzivnějšího se zamýšlení nad Hospodinovým ujištěním, že naše záchrana byla dokonána velikonočním příběhem Ježíše Krista. Je nám darována jako prostor k pochopení smyslu tohoto ujištění a také jako období k prohlubování naší víry, která je předpokladem k důvěře v účinnost tohoto Ježíšova nasazení a která nás bude motivovat k jeho následování….

Číst →

Víra a pokušení

Pavel Blaženín
Dt 26,1-11; Ž 91; Ř 10,8b-13; L 4,1-13
6. 3. 2022, Klíček
1. neděle postní, cyklus C

Co s lidmi může udělat pokušení? Zajistíš lidem bezstarostný plně organizovaný život nebo je ovládneš moudrostí větší než měl Šalamoun nebo je ohromíš náboženskou mocí. To není špatné, že? Vždyť je to v dobrém, mohu pomoci lidem a tak dále. Inu, cesta do pekla může být dlážděná dobrými úmysly. Zlo není hloupé, ba naopak. Nabízí…

Číst →

Ten člověk byl – a je – opravdu Boží Syn

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-15,47
28.3.2021, Hradec Králové
Květná neděle 2021, cyklus B

Palmová nebo Pašijová neděle je nám připomínkou slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Zároveň nám je takovým úvodem do Svatého týdne. Celý židovský národ očekával Mesiáše – zachránce, který má podle starozákonních proroků být poslán na tento svět a vysvobodit Izrael od pohanů a římského područí. Zástupy svědků a učedníci kteří uvěřili a viděli na vlastní…

Číst →

Ja som svetlo sveta

Mária Savková
1Sa 16,1-13; Ef 5,8-14; J 9,1-41
14. 3. 2021 Mariánka (Skype)
4. neděle postní

Minulú nedeľu sme počúvali o živej vode, jej význame pre život človeka, túžbe po nej, no zvlášť v súvislosti s krstom. Dnešné evanjelium je o svetle a tme, nie len o fyzickej, ale aj o duchovnej slepote. Uzdravenie slepého od narodenia a príchod svetla do života človeka, ktorý doteraz zakusoval len tmu, má tiež svoj…

Číst →

Všichni ti nedůvěryhodní

Martin Šály
Ex 17, 1-7; Ž 95; Ř 5, 1-11
7. 3. 2021, Černošice (Skype)
3. neděle postní, cyklus A

Porozumět dnešním textům je pro mne těžké. Kdyby bylo všechno tak jednoduché jako jejich symbolika: voda, která hasí žízeň, je symbolem vody živé, Boží moci, která hasí všechny žízně lidského života a vrací lidem na poušti naději, že z pouště dojdou až do své zaslíbené země. Ale nerozumím tomu, jakým lidem se v těch příbězích dostalo Božího…

Číst →

Boží touha po lidech

Pavla Stašová
Mk 8,31-38n
28. 2. 2021, Hradec Králové (Skype)
2. neděle postní, cyklus B 

Dnes je druhá neděle postní a my se již druhý týden připravujeme na slavení Velikonoc. Postní doba by pro nás měla být takovou „cestou do Jeruzaléma“, která nás dovede až k Velikonocům. Pokusme se ve svých myšlenkách jít po této cestě s Ježíšem a jeho učedníky – po cestě ke kříži, která ale Golgotou neskončí….

Číst →

Pašijová píseň

Jiří Hort
Mt 21,1-11; Iz 50,4-9a; Ž 31,10-17; Fp 2,5-11; Mt 26,14 - 27,66
5. 4. 2020, Brno (Liturgie slova - Skype)
Neděle palem, cyklus A

Všechny tři dnes čtené resp. zpívané texty před pašijemi bychom mohli spíš než za text považovat za píseň – hymnus. České překlady, ať už bychom použili jakýkoliv, nemá hudební znaky hymnu (a jak je to s texty v originále nedokážu posoudit, neznaje biblických jazyků), snad kromě žalmů, které v sobě hudebnost mají (často nadepsané: pro…

Číst →

Stať sa požehnaním

Magdalena Mihaliková
Gn 12,1-4a, Ž 121, Ř 4,1-5.13-17, Jn 3,1-17
8. 3. 2020, Marianka
2. neděle postní, cyklus A

Keď si predstavíme vodcu, máme pred očami smelého, odvážneho, rozvážneho človeka. Málokto ho má pred očami ako človeka mlčanlivého s obrátením svojho zraku dovnútra. Abrahám, musel být človekom komunikatívnym, schopným zhromažďovať ľudí, robiť kompromisy a teda schopný dohodnúť sa, ako aj človek hlboko premýšľajúci, schopný žiť vo vnútornom tichu. V takomto tichu načúval, lebo počul, keď mu Hospodin…

Číst →