Boží Syn bez mocenských ambic

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-47
24. 3. 2024, Hradec Králové
Květná (Palmová) neděle, cyklus B

Květnou nedělí začínáme Svatý týden a dnes si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš se tehdy poprvé nechal oslavovat jako král i když ve skromnějších, pokornějších a méně okázalých podmínkách, než bylo zvykem u tehdejších vládců a králů. I tehdy se při příjezdech panovníků nebo vojenských pohlavárů z válečných výprav na přivítanou mávalo palmovými ratolestmi…

Číst →

Vydanost Ježíšova, vydanost naše

Pavel Blaženín
Jr 31,31-34; Ž 51; He 5,5-10; J 12,20-33
17. 3. 2024, Klíček
5. neděle postní, cyklus B

V dnešních textech jsme ujišťováni o tom, že křesťanství je pro každého jak pro židy, tak i pro pohany a pro celý svět. Jeremjáš hovoří o nové smlouvě, která se nezapíše do kamene, ale do lidských srdcí a předpovídá příchod Božího království a Božího syna. Zrod křesťanství nebyl, ale rozhodně zadarmo. Dozvídáme se o absolutní…

Číst →

Tak Bůh miluje svět

Marek Blaha
Nu 21,4-9; Ef 2,1-10; J 3,14-21
10. 3. 2024, Polešovice
4. neděle postní

Jak vlastně Bůh miluje svět? Z dnešních čtení vidíme, že to v žádném případě není láska z barvotiskového křesťanského kýče prodávaného na poutích. To co jsme četli má mnohem blíže k naší každodenní lidské zkušenosti jak láska vypadá – jako sladko-hořký mix citů a pocitů k milované osobě. Jak se vyvíjel vztah mezi Hospodinem a…

Číst →

Naše proměna nabízí proměnu druhým

Pavla Stašová
Gn 17, 1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 9, 2-9
25. 2. 2024, Hradec Králové
2. neděle v postu, cyklus B

Dnešní neděle je zasvěcena svátku Proměnění Páně. V evangeliu na vysoké hoře byl Ježíš proměněn před svými třemi učedníky. To, co se tam s Ježíšem dělo, způsobil Bůh, aby na něm zjevil svou slávu. A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ V prvním čtení z knihy Genesis jsme slyšeli…

Číst →

Záchrana skrze náš křest

Monika Zemenová
Mk 1,9-15; 1P 3,18-22
18. 2. 2023, Klíček
1. neděle postní, cyklus B

Ve středu jsme vstoupili do období postu, které vzniklo jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest. Pro nás může být obdobím, kdy se více zamýšlíme na tím, čím je pro nás křest, který budeme při velikonoční vigilii obnovovat. V dnešním evangeliu čteme velmi stručný popis Ježíšova křtu: „V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v…

Číst →

Odvaľte kameň

Mária Savková
Ez 37,1-14; Ž 130; Ř 8,6-11; J 11,1-45
26. 3. 2023, Marianka
5. neděle postní, cyklus A

Minulú nedeľu sme počuli o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Kontrast svetla a tmy vyjadruje hlbokú túžbu chodiaceho v temnote a čakajúceho na svetlo uzdravenia, nielen fyzického ale aj duchovného. V dnešnom Jánovom evanjeliu sa stretávame s ďalším zázrakom a to vzkriesením blízkeho priateľa Ježiša, Lazára. Zázrak je niečo, čo nás presahuje, deje sa ,,za…

Číst →

Voda života

Josef Staša
Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
12. 3. 2023, Hradec Králové
3. neděle v postu, cyklus A

Dnešních biblické texty nám nabízejí ve dvou příbězích, sz i nz, pojmy: voda k pití, pramen k věčnému životu, „živá“ voda, uctívání Boha v Duchu a v pravdě, milost…, abychom zaslechli z obou těchto příběhů, a také rozpoznali smysl „dobré zprávy“ pro konkrétní současnost i očekávanou budoucnost našich životních příběhů. Aby se i nám stala ta starodávná a tradovaná vyprávění nadějí…

Číst →

Byť ako Boh?

Gabriela Buknová
Gn 2,15-17.3,1-7; Mt 4,1-11
26. 2. 2023, Brno
1. neděle v postu, cyklus A

Texty dnešnej 1.pôstnej nedele nás uvádzajú do problematiky náplne pôstu: Uvedomiť si svoju hriešnosť a potrebu zmeny zmýšľania – metanoie. Vychádzajú pritom z postupnosti krokov: pokušenie – hriech – uvedomenie si hriechu a ľútosť – odpustenie a ospravedlnenie. Autori lekcionára volili texty upozorňujúce na túto postupnosť. Je možné sa ich zhostiť rôznymi spôsobmi. Ja som si…

Číst →

Co znamená obrácení?

Martin Šály
Iz 55,1-9; Žalm 63,2-9; 1K 10,1-13; L 13, 1-9
20. 3. 2022, Klíček
3. neděle postní, cyklus C

Říká se, že pro Lukáše je metanoia (obrácení, změna smýšlení, pokání) hlavní téma jeho evangelia. Kdo se neobrátí, zahyne, slyšeli jsme i dnes – a to je jistě vážné varování. To „zahyne“ není ani tak smrt fyzická, ale zmarnění života, minutí se cílem, jakoby nepochopení, oč v životě jde. Aby se tak nestalo, je potřeba metanoia….

Číst →

Naděje proti zkušenosti smrti

Martin Šály
Iz 40,28-31; Ž 27; 1Te 4,13-18; J 5,24-29
19.3.2022, Ořech
Pohřeb Magdy Konzalové

Křesťanství nemá dnes úplně dobrou pověst, ale jedno bychom mu přiznal mohli. Že totiž vytrvale staví život proti smrti. Snaha stavět život proti smrti jistě naráží na naše zkušenosti, třeba při příležitostech, jako je ta dnešní. Lidský život končí smrtí. Někdy člověk umírá „stár a sytý dnů“, jako by už chtěl pokojně jít stejnou cestou,…

Číst →