Byť ako Boh?

Gabriela Buknová
Gn 2,15-17.3,1-7; Mt 4,1-11
26. 2. 2023, Brno
1. neděle v postu, cyklus A

Texty dnešnej 1.pôstnej nedele nás uvádzajú do problematiky náplne pôstu: Uvedomiť si svoju hriešnosť a potrebu zmeny zmýšľania – metanoie. Vychádzajú pritom z postupnosti krokov: pokušenie – hriech – uvedomenie si hriechu a ľútosť – odpustenie a ospravedlnenie. Autori lekcionára volili texty upozorňujúce na túto postupnosť. Je možné sa ich zhostiť rôznymi spôsobmi. Ja som si vybrala myšlienku Byť ako Boh? Zvolila som texty z Gn a Mt. Obidva sú chronicky známe, snáď najznámejšie z celej Biblie, a preto si nefandím, že by som mohla priniesť niečo prevratne, „čo tu ešte nebolo“. Ani to nemám v úmysle. Oslovila ma vysoká aktuálnosť daných textov. Je to na počudovanie, že hoci sme technicky oveľa vyspelejší ako ľudia pred cca 2700 rokmi, keď text Gn vznikol, zmýšľaním sme sa veľmi neposunuli. Text odráža hlbokú múdrosť a skúsenosť človeka  z tretieho tisícročia pred Kr..

Autor Gn na to používa pôsobivý obraz raja.  Chytrý had, ktorý tu zosobňuje Zlého, Diabla, Pokušiteľa – nezpochybňuje existenciu Boha – nenapáda hodnotové otázky človeka. Len ide po autorite Boha: Naozaj zakázal jesť zo všetkých stromov? Chudáci ľudia, raj je taký bohatý a vy nesmiete vyhovieť svojim chúťkam a ochutnať, čo tu rastie?  Boh vám upiera slobodu, určuje vám, čo smiete a čo nie.

Človek /tu žena/ vo svojej naivite, alebo prílišnom sebavedomí, či potrebe obhajovať Boha sa púšťa s Hadom do reči. Ale on ako výborný manipulátor len nahodil udičku – a človek  sa chytil: Nie, nie, k tomu jedinému stromu sa nesmieme ani priblížiť, lebo by sme zomreli! Diabol veľmi dobre vie, čo Boh povedal, a presviedča ženu: Nezomriete, naopak, rozšíri sa vaše poznanie a budete ako Boh. To je naozaj lákavá ponuka:

– rozšíri sa vaše poznanie

– poskočíte na spoločenskom rebríčku – budete rovní Bohu.

Budete tak múdri, rozumní, budete mať takú hĺbku poznania, že budete nielen stvorení, čiže existujúci z milosti, lásky či blahovôle Boha, ale budete mu rovní – budete nielen užívateľmi a prijímateľmi krás a dobier, ale aj ich tvorcami.  

Podľa Moltmanna Boh nielen tvorí, ale vo svojom diele aj prebýva, odpočíva, teší sa z neho, „užíva si ho“. Na toto sa odvoláva Had. Aj vy to takto budete robiť. Aj vy si budete užívať, a to viac a lepšie ako doteraz. Budete si užívať vašu tvorivosť a aktivitu. Váš život bude prechádzkou ružovou záhradou „se vším všudy“!  Len jedno Had človeku zatajil: Áno, Boh chcel zahrnúť človeka nekonečným dobrom, láskou, tvorivosťou, slobodou, poznaním, chcel ho zbožštiť.  Ale malo sa to udiať takpovediac riadene, postupne. Človek mal do svojej role dorásť. Ale ovplyvnený Diablom – ponukou rýchlych, instantných riešení – načo čakať a zdĺhavo sa k poznaniu prebojovávať, keď to môžem mať hned – stačí zjesť jablko /vfoliť politickú stranu, zjesť pilulku na chudnuti, zakázať interrupcie…/ a problém je vyriešený. Treba do všetkého skočiť „po hlave“.

Výsledok: človek zistí, že je nahý… Byť nahý v Biblií znamená byť zraniteľný, bezbranný, ohrozený narušením intímnej zóny. Odev je pokusom o bariéru, ochranu, zahalenosť, odvrátenie  poníženosti, potupy, posmechu, potrebou skryť sa /napr. aj pred Bohom, viď Žd 4, 12-13/. Uvedomiť si nahotu v Biblii  je zároveň dôsledok hriechu, narušenia vzťahu a strata dôvery. Autor hovorí jasne: Spoznali, že sú nahí. Spoznali svoju slabosť, nedostatočnosť, nevyspelosť, duchovnú biedu  a tiež  to,  že boli oklamaní a podvedení. Ich svojvôľa, túžba byť ako Boh ihneď, tu a teraz nakoniec znamenala ich poníženie a výsmech. Sami pred sebou si uvedomili zlyhanie. Ale, zase typicky aj pre nás: To nie ja som zlyhal, to žena je navine, to Had ma naviedol /to vláda, to počasie, to vojna, to manžel, deti šéf,…/. A tak môžme dosadzovať donekonečna dôvody nášho zlyhania.

Čo s tým, ako na to správne ísť, o tom hovorí Mt  v dnešnom príbehu.  Volí paralelný príbeh  nového Adama Ježiša.  Ježiš z bezpečia a istoty svojej rodiny odchádza na púšť, do nedostatku, nebezpečia, samoty, do nevyspytateľného prostredia. Tam sa modlí, uvažuje o svojej budúcnosti, o svojej misií, na ktorú sa chystal možno už od 12 rokov, keď vyjadril svoje presvedčenie byť tam, kde ide o vec Otca  /Lk 2, 41-52/. Ozrejmuje si svoj „program“, ako a kedy a či sa odlúčiť od Jána Krstiteľa a ísť svojou cestou. Nejedná zbrklo, nedá na „prvý dojem“, ale všetko si starostlivo pripraví podľa toho, ako byť v súlade s Bohom a Jeho zámermi.

Aj on sa stretáva s inteligentným diablom a jeho lákadlami. V raji sú to pekné a chutné jablká, tu voňavý a láskylne upečený chlieb – nemusíš miesiť a čakať, kým nakysne a upečie sa – premeň kameň na chlieb – veď si Boh, si Božím obrazom! Všimnime si: Diabol nehovorí Ježišovi Budeš ako Boh, ale Si Boh – povedz slovo a stane sa. Ty už tú moc máš!

Rovnako nezpochybňuje Boha – naozaj Boh zakázal…?, ale dovoláva sa Božej autority: Boh ťa tak miluje, že nedovolí, aby si si čo i len udrel nohu o kameň, ale pošle  celý šík anjelov, aby  ťa chránili. A nakoniec prísľub Budete ako Boh  sa mení na Uznaj mňa za Boha, klaňaj sa mi, a bude ti patriť všetko hmotné bohatstvo zeme!

Na rozdiel od Adama Ježiš odpovedá a koná dospelo a zodpovedne. Človek si nemôže uzurpovať moc, postavenie a miesto Boha. Je utvorený z matérie zeme, z prvkov, ktoré sú súčasťou stvoreného sveta. Je na obraz Boží, to je pravda. Boh mu dal svojho Ducha, ale ako dar, charizmy, múdrosť, poznanie, ktoré má byť využívané na dobro a prospech človeka a oslavu a chválu Boha. Boh je ten, kto určí, kedy a či pozdvihne človeka, zbožští ho na svoju úroveň. Ako apoštol Pavol hovorí /Fil 2 , 5-11/, pokora a poslušnosť voči Bohu priviedla Ježiša na kríž a k smrti, ale zároveň aj k vzkrieseniu, povýšeniu a rovnosti s Bohom.

.