Smysl věcí daruje Hospodin

Petr Ferdus
Jb 38, 1-41
17. 10. 2021, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus B

Na dnešní neděli jsem poprvé ve Společné cestě přijal pověření k přípravě biblické úvahy. Historicky jsem absolvoval homiletické školení. V průběhu let jsem vyslechl mnoho velmi vydařených svědectví. Mohlo by se tedy zdát, že jsem dobře připraven. Přesto musím přiznat jisté chvění, které mě přípravou provázelo. A jistý ostych zažívám i nyní. Při hledání příkladu…

Číst →

Bez vlastních zásluh

Josef Kratěna
Mk 10,17-31
10. 10. 2021, Hradec Králové
28. neděle v mezidobí, cyklus B

Celá desátá kapitola Markova evangelia se zabývá Ježíšovým hlásáním a vyučováním svých posluchačů (nejen učedníků) na své cestě do Jeruzaléma. Text dnešního evangelia nám mimo jiné předkládá stále aktuální téma vlastnění nebo nevlastnění majetku. Na této cestě se Ježíš setkává s jedním člověkem. Totožný příběh popisují také ostatní synoptičtí evangelisté. Jen s mírnými rozdíly. Matouš…

Číst →

Podobu své služby si nevybíráme

Monika Zemenová
Mk 9,30-37
19.9.2021, Klíček (Skype)
25. neděle v mezidobí, cyklus B

V dnešním evangeliu jsme slyšeli druhou ze tří Ježíšových předpovědí utrpení, které se u Marka objevují. V 8. – 10. kapitole Markova evangelia spolu kontrastují události ukazující Ježíšovu moc, výjimečnost a snad se dá říci i úspěch s předpovědmi utrpení. První předpověď jsme četli minulou neděli. Je v závěru 8. kapitoly, která začíná nasycením čtyř…

Číst →

Soľ, ktorá je prečistená

Gabriela Buknová
Est 7,1-6.9-10; 9,20-22; Ž 124; Jk 5,13-20; Mk 9,38-50
26. 9. 2021, Brno
26. neděle v mezidobí, cyklus B

Témou dnešnej liturgie je. Úloha kresťana –  byť soľou a mať soľ pre svet. Dnešné čítania a evanjeliový úryvok poskytujú rôzne, zdanlivo nesúrodé a nesúvisiace témy. Všetky však môžeme zastrešiť vybranou témou. O soli sa v evanjeliu hovorí  u Mt 5, 13-16. Je to ten známejší citát „Vy ste soľ zeme“ v spojitosti s „Vy ste svetlo sveta“. V dnešnom evanjeliu podľa Mk…

Číst →

Patřit ke Kristu i za cenu velkých obětí

Pavla Stašová
Př 1,20-23; Ž 19; Jk 3,1-12; Mk 8,27-38
12.9.2021, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí, cyklus B

Poslechem dnešního evangelijního příběhu jsme si mohli představit cestu Ježíše, jak jde se svými učedníky do vesnic Cesareje Filipovy. Konečným cílem jejich cesty byl Jeruzalém. Proč však evangelista zdůraznil místo na této cestě, kde zaznělo Petrovo vyznání? Je možné z toho vytušit jeho záměr. Název místa obsahuje titul císaře. Mesiáš – Kristus znamená doslova „pomazaný“. A…

Číst →

Bůh s námi počítá

Pavel Blaženín
2Sa 11,1-15; Ž14 Ef 3, 14-21; J 6, 1-21
25. 7. 2021, Strašice
17. neděle v mezidobí

Přes naší nedokonalost a hříchy Hospodin z našeho mála umí – pokud mu to umožníme –  udělat hodně. Některá dnešní čtení se nám můžou na první dojem jevit jako velmi pesimistická. Což není král David brán za příkladného a vzorového krále? A co se zde dočítáme: David zneužil velmi podlým způsobem svou královskou moc. Když…

Číst →

Nebát se ztroskotat s Kristem

Josef Kratěna
Mk 4,35-41
Hradec Králové, 20.6. 2021
12. neděle v mezidobí, cyklus B

Dnešní perikopu o utišení bouře najdeme ve všech třech synoptických evangeliích. Markova verze je nejstarší a také nejkratší. Marek psal evangelium někdy kolem roku sedmdesát a jeho příběhy z Ježíšova působení jsou popisovány velice živě a barvitě. Lukáš i Matouš popisují tento příběh také. Tři příběhy v zásadě stejné, ale každý z nich ho trochu jinak zpracovává. U…

Číst →

Věci neviditelné

Martin Šály
1Sa 8,4-20;11,14-15; Žalm 138; 2K 4,13-5,1; Mk 3,20-35
6. 6. 2021, Černošice
10. neděle v mezidobí, cyklus B

Slyšeli jsme, jak Pavel ve druhém čtení povzbuzuje své čtenáře, aby nehleděli na věci viditelné, které jsou dočasné, ale na věci neviditelné, které jsou věčné. Jak ale máme hledět na věci neviditelné, když ony prostě nejsou vidět? Není vidět Bůh, není vidět Satan ani Duch Svatý. Máme k dispozici jen obrazy, podobenství skrze které se…

Číst →

Letnice – když se mlčení stane slovem

Pavla Stašová
Sk 2,1-11; Ž 104,24-34.35b; Ř 8, 22-27; J 15, 26-27; 16, 4b-15
23. 5. 2021 (Hradec Králové)
Letnice 2021

Slavíme dnes třetí největší křesťanský svátek, svátek seslání Ducha svatého, Letnice, Boží hod svatodušní. K seslání Ducha svatého došlo právě v den, kdy Ježíšovi učedníci společně slavili židovský svátek letnic Šavuot tj. v překladu „Týdny“. Ten Židům dodnes připomíná darování Tóry na hoře Sinaj během jejich putování z egyptského otroctví do Země zaslíbené. „Týdny“ se…

Číst →

Poslušnosť zákonu lásky alebo sebavydaná láska

Magda Mihaliková, Gabriela Buknová
Sk 10, 44-48; Ž 98; 1 J 5,1-6; J 15,9-17
9. 5. 2021, Skype
6. neděle velikonoční, cyklus B

V dnešnom evanjeliu nás Ježiš získava protichodnými slovami – zákonom lásky,ale aj  prikázaním lásky, dokonca hovorí: to vám prikazujem, aby ste sa navzájom milovali. Zákon a príkaz sa nosí u vojakov a a polície, láska je prítomná v slobode bez vyžadovania. Príkaz sa vydáva v krízovom riadení, keď ide o záchranu životov a majetku, príkaz sa jednoducho musí splniť bez otázok ihneď. Láska…

Číst →