Láska a služba ako prítomnosť Ducha

Gabriela Buknová
Nu 11,24-30; Sk 2,1-21; J 20,19-23
28. 5. 2023, Marianka
Letnice 2023

Včera pri Lucernáriu sme sa zamýšľali o Duchu predovšetkým ako o dychu, resp. vdychu života do prachu hmoty. A o ovocí prítomnosti Ducha – láske, pokoji, odpúšťaní.. Dnes sme počuli o inej prítomnosti Ducha – v prorokovaní, v ohnivých jazykoch a cudzích jazykoch a nárečiach a v prúdoch živej vody. Je to obdoba, ktorá bola…

Číst →

Konať v poverení Ducha

Gabriela Buknová
Gn2,4b-24; Gn 11,1-9; Ex 19,3-8.16-20; Iz 11,1-10; Iz 42,1-9; Ez 37,1-14; Joel 3, 1-5; Gal 5, 13-26; J 20,19-23
27. 5. 2023, Bratislava
Lucernárium v předvečer slavnosti seslání Ducha

Vypočuli sme si  sedem čítaní zo SZ , jedno z NZ plus evanjelium.  Spojovacím článkom všetkých je Duch. Duch Boha Stvoriteľa, pôvodcu všetkého stvoreného – neživého i živého, /rastliny, živočíchy, nerasty, vesmír, čas…/ vrátane človeka. Autor perikopy z Gn si uvedomuje úbohosť a nepatrnosť človeka. Je to prach a to od samého začiatku, nie až…

Číst →

Rozeznat Ježíšovu přítomnost

Josef Kratěna
J 14,15-21
14. 5. 2023, Hradec Králové
6. neděle velikonoční, cyklus A

Dnešní evangelijní úryvek je pokračováním Ježíšovy řeči na rozloučenou. Můžeme v ní vytušit jasně naznačenou smlouvu, směřující nejen k učedníkům, ale i ke všem věřícím, tedy i k nám. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat: přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já…

Číst →

Věřit ve společenství

Marek Blaha
L 24,13-35
23. 4. 2023, Brno
3. neděle velikonoční, cyklus A

Základem pro toto krátké zamyšlení je evangelijní text o učednících jdoucích do Emauz (L 24:13-35) Příběh se odehrává tři dny po Ježíšově ukřižování (tedy v našem kalendáři by šlo o Velikonoční neděli). Učedníci odcházejí z Jeruzaléma a prožívají svou deziluzi a zármutek z toho, jak se Ježíšův nadějně započatý příběh náhle a tragicky ukončil. Jsou…

Číst →

Nový život v Kristovi

Mária Savková
J 20,1-18
9. 4. 2023, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2023

Každý rok slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie, a ako hovoril Jan, nie je márne znovu a znovu sláviť Veľkú noc, ak sa však slávi v Duchu a pravde. Všetky tieto stretnutia navzájom, znamenajú stretnutie s tým, ktorý premáha náš strach, že sa tu deje vo svete niečo, čo je nad naše sily a napriek všetkému, je tu…

Číst →

Velikonoce jako nebezpečné dny

Martin Šály
Ex 12,1-14; 1K 11,23-26; J 13,1-35
6. 4. 2023, Klíček
Zelený čtvrtek, 2023

Dnešním večerem společně vstupujeme do nejnebezpečnějších dnů celého roku. My jsme totiž křesťané a dny, které nám právě začínají, jsou dny, kdy budeme muset chtíc nechtíc přijmout, že jsme tady kvůli kenosis, tedy kvůli sebe-vyprazdňujícímu vydávání se v lásce druhým. Protože není jiný životní cíl pro křesťana než vydat se druhým v lásce. A nebezpečné to…

Číst →

Odvaľte kameň

Mária Savková
Ez 37,1-14; Ž 130; Ř 8,6-11; J 11,1-45
26. 3. 2023, Marianka
5. neděle postní, cyklus A

Minulú nedeľu sme počuli o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Kontrast svetla a tmy vyjadruje hlbokú túžbu chodiaceho v temnote a čakajúceho na svetlo uzdravenia, nielen fyzického ale aj duchovného. V dnešnom Jánovom evanjeliu sa stretávame s ďalším zázrakom a to vzkriesením blízkeho priateľa Ježiša, Lazára. Zázrak je niečo, čo nás presahuje, deje sa ,,za…

Číst →

Voda života

Josef Staša
Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
12. 3. 2023, Hradec Králové
3. neděle v postu, cyklus A

Dnešních biblické texty nám nabízejí ve dvou příbězích, sz i nz, pojmy: voda k pití, pramen k věčnému životu, „živá“ voda, uctívání Boha v Duchu a v pravdě, milost…, abychom zaslechli z obou těchto příběhů, a také rozpoznali smysl „dobré zprávy“ pro konkrétní současnost i očekávanou budoucnost našich životních příběhů. Aby se i nám stala ta starodávná a tradovaná vyprávění nadějí…

Číst →

Byť ako Boh?

Gabriela Buknová
Gn 2,15-17.3,1-7; Mt 4,1-11
26. 2. 2023, Brno
1. neděle v postu, cyklus A

Texty dnešnej 1.pôstnej nedele nás uvádzajú do problematiky náplne pôstu: Uvedomiť si svoju hriešnosť a potrebu zmeny zmýšľania – metanoie. Vychádzajú pritom z postupnosti krokov: pokušenie – hriech – uvedomenie si hriechu a ľútosť – odpustenie a ospravedlnenie. Autori lekcionára volili texty upozorňujúce na túto postupnosť. Je možné sa ich zhostiť rôznymi spôsobmi. Ja som si…

Číst →

Směr našeho úsilí

Josef Kratěna
Mt 5,21-37
12. 2. 2023, Hradec Králové
6. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Dnes jsme slyšeli další část Ježíšova kázání na hoře z Matoušova evangelia a dovídáme se o tom, jak Ježíš vnímá nebo rozumí Mojžíšovu zákonu a prorockým spisům. Podle Jiřího Mrázka jsou tyto části nešťastně nazývány „antitezemi“. „Slyšeli jste, že bylo řečeno – já však vám pravím…“ se tu opakuje vícekrát. Někdy tyto části bývají vykládány jako…

Číst →