Musí se stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání

Marek Blaha
Sk 1,15-17.21-26
12.5.2024, Polešovice
7. neděle velikonoční, cyklus B

Jak se může obyčejný, nedokonalý, hříšný člověk jako já stát svědkem Kristova zmrtvýchvstání? Vždyť mám dost problémů žít důstojně svůj vlastní život a já mám být svědkem něčemu tak velkému? A pak jsem si vzpomněl na to, jak před pětisty lety jeden mladý augustiniánský mnich řešil podobnou otázku – jak může být člověk spasen? Člověk,…

Číst →

Jsme naroubováni

Josef Staša
J 15,1-8; Sk 9,26-31;1J 3,18-24
28.4.2024, Hradec Králové
5. neděle velikonoční, cyklus B

Po vyslechnutí dnešního evangelia, v kterém k nám Ježíš promlouvá podobenstvím o vinné révě, se máme možnost nechat pohladit svědectvím jeho prvních učedníků a posléze i evangelisty, který to zapsal. Svědectvím o podivuhodné velikonoční události, která v nich době rané církve díky prožívaným zkušenostem dozrála do přesvědčení, že Ježíš byl opravdu vzkříšen a žije, i když zcela…

Číst →

Na Ježíšově cestě se vydáváme druhým

Petr Ferdus
Sk 4,5-12; 1J 3,16-24; J 10,11-18
21. 4. 2024, Klíček
4. neděle velikonoční

Čtvrtá neděle velikonoční je tradičně věnována Dobrému pastýři. Duše a život Na přípravě jsme kroužili kolem některých pojmů, z dnešních textů. Asi největší potíž vyvolával pojem „duše“, který ČSP používá jak v evangeliu tak i v Janově listu. Český překlad psyché jako duše je jistě možný. Ve významovém kontextu dnešních čtení působil výraz „život“ mnohem…

Číst →

Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, kým budeme

Gabriela Buknová
1J 3,1-7
14. 4. 2024, Marianka
3. neděle velikonoční

Človek je stvorený na Boží obraz, hovorí kniha Genesis.  Máme iba ľudské prostriedky na vyjadrenie tejto skutočnosti. Byť na niečí obraz znamená podobať sa mu. Vizuálne, ale aj povahovo a správaním.  Boh je nielen našim stvoriteľom, ale sa o nás aj stará. A čo je obraz vačšej a zodpovednejšej starostlivosti ako otcovská a materská láska? Vačšinou otcovská je podmienená, prísna,…

Číst →

Kristus z nás chce učinit svobodné bytosti

Jiří Hort
Ř 6,3-5; Mk 16,1-8
31. 3. 2024, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2024

O této velikonoční noci jsou dvě ženy svědky události vzkříšení, zakládající události naší víry. Nevidí nejprve vzkříšeného osobně, ale anděla, který právě odvalil kámen z hrobu, ve kterém byl Ježíš pohřben. Matouš nám říká, že anděl odvalil kámen; ne proto aby dovolil Ježíšovi vyjít, ale aby umožnil ženám vstoupit do hrobu, aby na vlastní oči…

Číst →

Kríž a konečné víťazstvo

Gabriela Buknová
J 18,1 - 19,42
29. 3. 2024
Velký Pátek 2024

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ budeme zakrátko prevolávať pri uctievaní kríža. Práve sme si vypočuli Jánovo rozprávanie o posledných hodinách Ježišovho pozemského účinkovania. Na rozdiel od synoptikov sa tejto časti Jánovho evanjelia hovorí „Kniha oslávenia“, či „kniha slávy“. Znamená to, že aj keď je dej ponurý – končí smrťou a položením do hrobu, Ján…

Číst →

Boží Syn bez mocenských ambic

Josef Kratěna
Mk 11,1-11; 14,1-47
24. 3. 2024, Hradec Králové
Květná (Palmová) neděle, cyklus B

Květnou nedělí začínáme Svatý týden a dnes si připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Ježíš se tehdy poprvé nechal oslavovat jako král i když ve skromnějších, pokornějších a méně okázalých podmínkách, než bylo zvykem u tehdejších vládců a králů. I tehdy se při příjezdech panovníků nebo vojenských pohlavárů z válečných výprav na přivítanou mávalo palmovými ratolestmi…

Číst →

Vydanost Ježíšova, vydanost naše

Pavel Blaženín
Jr 31,31-34; Ž 51; He 5,5-10; J 12,20-33
17. 3. 2024, Klíček
5. neděle postní, cyklus B

V dnešních textech jsme ujišťováni o tom, že křesťanství je pro každého jak pro židy, tak i pro pohany a pro celý svět. Jeremjáš hovoří o nové smlouvě, která se nezapíše do kamene, ale do lidských srdcí a předpovídá příchod Božího království a Božího syna. Zrod křesťanství nebyl, ale rozhodně zadarmo. Dozvídáme se o absolutní…

Číst →

Tak Bůh miluje svět

Marek Blaha
Nu 21,4-9; Ef 2,1-10; J 3,14-21
10. 3. 2024, Polešovice
4. neděle postní

Jak vlastně Bůh miluje svět? Z dnešních čtení vidíme, že to v žádném případě není láska z barvotiskového křesťanského kýče prodávaného na poutích. To co jsme četli má mnohem blíže k naší každodenní lidské zkušenosti jak láska vypadá – jako sladko-hořký mix citů a pocitů k milované osobě. Jak se vyvíjel vztah mezi Hospodinem a…

Číst →

Naše proměna nabízí proměnu druhým

Pavla Stašová
Gn 17, 1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 9, 2-9
25. 2. 2024, Hradec Králové
2. neděle v postu, cyklus B

Dnešní neděle je zasvěcena svátku Proměnění Páně. V evangeliu na vysoké hoře byl Ježíš proměněn před svými třemi učedníky. To, co se tam s Ježíšem dělo, způsobil Bůh, aby na něm zjevil svou slávu. A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ V prvním čtení z knihy Genesis jsme slyšeli…

Číst →