Boží sláva překonává lidský zmar

Petr Ferdus
Sk 11,1-18; Ž 148; Zj 21,1-6; J 13,31-35
15. 5. 2022, Klíček
5. neděle velikonoční, cyklus C

V dnešním úryvku z Janova evangelia slyšíme Ježíšovu řeč na rozloučenou před Velikonočními událostmi. Ježíš nám zde dává „nové přikázání, abyste se navzájem milovali …“. V této situaci, po odchodu Judy, mluví Ježíš ke zbývajícím učedníkům. Nyní nemluví do celého světa, ale k těm, kteří s ním zůstávají, ke svým nejvěrnějším. Zde Ježíš vyhlašuje oslavení…

Číst →

Nic nepostrádáme

Pavla Stašová
Sk 9,36-43;, Ž 23; Zj 7,9-17
8. 5. 2022, Hradec Králové
4. neděle velikonoční, cyklus C

Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, je to zřejmě proto, že se v tuto neděli čte z Janova evangelia úryvek o dobrém pastýři. O pastýři a pastvě byly i další dnešní biblické texty. Jako pastýře jsme oslovovali v žalmu Hospodina – zpívali jsme, že On je náš pastýř a proto nic nepostrádáme. Beránek (Ježíš)…

Číst →

Naša viera a neviera

Mária Savková
Sk 5,27-32; Žalm 118; Zj 1,4-8; J 20,19-31
24. 4. 2022, Mariánka
2. neděle velikonoční

Biblická úvaha Druhá veľkonočná nedeľa. Ježiš vstal z mŕtvych – tak znie správa, z ktorej žijeme, že Ježiš je vzkriesený nie len v sláve Božej, ale, že žije uprostred tých, čo v neho uverili. Bez viery v zmŕtvychvstalého by nevznikla cirkev, Novy zákon. Obidvoje – spoločenstvo a kniha – žijú z viery, že Ukrižovaného vzkriesil…

Číst →

Co znamená, že Ježíš zemřel za nás?

Martin Šály
Iz 52,13-53,12; He 4,14-16; J 18,1-19,41
15. 4. 2022, Klíček
Den utrpení Páně (Velký pátek)

Kéž bychom tento Velký Pátek nemuseli vůbec slavit. Kéž by na světě nebylo zlo a smrt, které ničí životní naděje a štěstí lidí. Kéž by tolik lidí nevolalo ze svých křížů „žízním“. A kéž bychom my sami byli dobří, kéž bychom nemuseli bolestně poznávat, jak my rozmnožujeme zlo na světě, jak kvůli nám lidé trpí,…

Číst →

Králů král

Josef Kratěna
L 19,28-40
10. 4. 2022
Květná neděle 2022. cyklus C

Květnou neboli palmovou nedělí začíná tak zvaný Svatý týden. Dnešní první evangelijní text vyprávěl o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Z Ježíšova pohledu lze jen těžko mluvit o triumfálním vjezdu, jak to bývalo běžné v případě návratu vladaře, třeba z úspěšného tažení, kdy v průvodu nechyběla kořist a vlečení zajatci. Ježíš dobře věděl, co ho v Jeruzalémě čeká. Také to svým…

Číst →

Co znamená obrácení?

Martin Šály
Iz 55,1-9; Žalm 63,2-9; 1K 10,1-13; L 13, 1-9
20. 3. 2022, Klíček
3. neděle postní, cyklus C

Říká se, že pro Lukáše je metanoia (obrácení, změna smýšlení, pokání) hlavní téma jeho evangelia. Kdo se neobrátí, zahyne, slyšeli jsme i dnes – a to je jistě vážné varování. To „zahyne“ není ani tak smrt fyzická, ale zmarnění života, minutí se cílem, jakoby nepochopení, oč v životě jde. Aby se tak nestalo, je potřeba metanoia….

Číst →

Naděje proti zkušenosti smrti

Martin Šály
Iz 40,28-31; Ž 27; 1Te 4,13-18; J 5,24-29
19.3.2022, Ořech
Pohřeb Magdy Konzalové

Křesťanství nemá dnes úplně dobrou pověst, ale jedno bychom mu přiznal mohli. Že totiž vytrvale staví život proti smrti. Snaha stavět život proti smrti jistě naráží na naše zkušenosti, třeba při příležitostech, jako je ta dnešní. Lidský život končí smrtí. Někdy člověk umírá „stár a sytý dnů“, jako by už chtěl pokojně jít stejnou cestou,…

Číst →

Dobrá a radostná zkušenost se svým Bohem

Josef Staša
Gn 15, 1-12.17-18; Ž 271-14; Fp 3, 17-4,1; L 13, 31-35
13. 3. 2022, Hradec Králové
2. neděle postní, cyklus C

Postní doba je nám každoročně darována jako období intenzivnějšího se zamýšlení nad Hospodinovým ujištěním, že naše záchrana byla dokonána velikonočním příběhem Ježíše Krista. Je nám darována jako prostor k pochopení smyslu tohoto ujištění a také jako období k prohlubování naší víry, která je předpokladem k důvěře v účinnost tohoto Ježíšova nasazení a která nás bude motivovat k jeho následování….

Číst →

Víra a pokušení

Pavel Blaženín
Dt 26,1-11; Ž 91; Ř 10,8b-13; L 4,1-13
6. 3. 2022, Klíček
1. neděle postní, cyklus C

Co s lidmi může udělat pokušení? Zajistíš lidem bezstarostný plně organizovaný život nebo je ovládneš moudrostí větší než měl Šalamoun nebo je ohromíš náboženskou mocí. To není špatné, že? Vždyť je to v dobrém, mohu pomoci lidem a tak dále. Inu, cesta do pekla může být dlážděná dobrými úmysly. Zlo není hloupé, ba naopak. Nabízí…

Číst →

Človek si každý deň volí, aké ovocie vydá jeho strom

Magda Mihaliková
Iz 55,10-13; 1K 15, 51-58; L 6,39-49
27. 2. 2022, Mariánka
8. neděle po Zjevení Páně, cyklus C

27.02.22, 8. nedeľa po Zjavení, rok C, Marianka Dnešné Lukášovo evanjelium v 6. kapitole nám poskytuje množstvo inšpirácie o správaní ľudí dobrých i menej dobrých, múdrych aj nemúdrych a najmä sa snaží upriamiť pozornosť poslucháča na to, čo je ZA takýmto správaním, pod povrchom, ktorý nevidno. Hovorí o trieske v oku suseda a nevidení brvna vo svojom vlastnom oku, o strome, ktorý nesie…

Číst →