Tak Bůh miluje svět

Marek Blaha
Nu 21,4-9; Ef 2,1-10; J 3,14-21
10. 3. 2024, Polešovice
4. neděle postní

Jak vlastně Bůh miluje svět? Z dnešních čtení vidíme, že to v žádném případě není láska z barvotiskového křesťanského kýče prodávaného na poutích. To co jsme četli má mnohem blíže k naší každodenní lidské zkušenosti jak láska vypadá – jako sladko-hořký mix citů a pocitů k milované osobě. Jak se vyvíjel vztah mezi Hospodinem a…

Číst →

Naše proměna nabízí proměnu druhým

Pavla Stašová
Gn 17, 1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 9, 2-9
25. 2. 2024, Hradec Králové
2. neděle v postu, cyklus B

Dnešní neděle je zasvěcena svátku Proměnění Páně. V evangeliu na vysoké hoře byl Ježíš proměněn před svými třemi učedníky. To, co se tam s Ježíšem dělo, způsobil Bůh, aby na něm zjevil svou slávu. A z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ V prvním čtení z knihy Genesis jsme slyšeli…

Číst →

Záchrana skrze náš křest

Monika Zemenová
Mk 1,9-15; 1P 3,18-22
18. 2. 2023, Klíček
1. neděle postní, cyklus B

Ve středu jsme vstoupili do období postu, které vzniklo jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest. Pro nás může být obdobím, kdy se více zamýšlíme na tím, čím je pro nás křest, který budeme při velikonoční vigilii obnovovat. V dnešním evangeliu čteme velmi stručný popis Ježíšova křtu: „V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v…

Číst →

Uzdravujúca moc viery

Mária Savková
2Kr 5,1-14; 1K 9,24-27; Mk 1,40-45
11. 2. 2024, Marianka
6. neděle v mezidobí, cyklus B

Minulý týždeň sme počúvali príbeh o uzdravení Petrovej svokry a Ježišovo putovanie pokračuje ďalej v konaní zázrakov a uzdravovaní. Viera, dôvera boli tým základným predpokladom, ktorý Ježiš očakával, keď konal zázračné uzdravujúco. Ale v niektorých prípadoch tam viera absentovala, a predsa sa prejavila Božia milosť bezpodmienečne. Čo bolo na začiatku a čo zase bude na…

Číst →

Lidé jako Boží příběhy

Josef Staša
Dt 18,15-20; Ž 111; 1K 8,1-13; Mk 1, 21-28
28. 1. 2024, Hradec Králové
4. neděle po Zjevení Páně, cyklus B

Dobrou zprávu o příchodu Ježíše Krista do našeho světa můžeme vnímat a zakoušet v textech Markova evangelia, už od 1. kapitoly. Je to evangelistovo svědectví o zkušenostech prvních následovníků Krista v rané církvi s příchodem božího království do dějin člověka, či spíše o jeho „darování“ člověku, aby měl naději pro svou přítomnost i budoucnost. Ježíšův příběh,…

Číst →

Obrácení na společnou cestu

Petr Ferdus
Jon 3,1-10; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20
21. 1. 2024, Klíček
3. neděle po Zjevení Páně, cyklus B

Podle téma „Obrácení na společnou cestu“ by to mohlo vypadat, že dnes bude probíhat nábor do „Společné cesty“. Co si každý z dnešních textů a liturgie odnese nevím, náborovou úderku jsem ale nepřipravoval. Povolání stát se „rybáři lidí“ slyšíme hned v první kapitole Markova evangelia na začátku Ježíšova působení. Ježíš navazuje v započaté práci Jana…

Číst →

Hospodinovo slovo a zjavenie je vzácne

Gabriela Buknová
1Sa 3,1-20; Ž 139,1-6.13-18; 1K 6,12-20; J 1,43-51
Brno, 14. 1. 2024
2. neděle po Zjevení Páně, cyklus B

Tento výrok, či toto tvrdenie môžeme chápať  dvoch aspektov.  A/ je ho nedostatok a B/ má veľkú hodnotu, dôležitosť. V dnešnom zamyslení sa pokúsim rozobrať obidva aspekty. A/  1Sam opisuje dobu, ktorá bola zlá. Vládol marazmus  a neporiadok politický, hospodársky, i náboženský. Každý si robil, čo chcel /Sdc 21, 24-25/. Vládlo akési bezvládie, a to sa prejavovalo aj poklesom náboženskej…

Číst →

Poznat toho, kdo je mezi námi

Josef Kratěna
Jan 1,6-8;19-28
17. 12. 2023, Klíček
3. neděle adventní, cyklus B

Všichni evangelisté začínají své vyprávění neboli svědectví jiným způsobem. Matouš pomocí rodokmenu ukazuje na Ježíšův původ z Davidova rodu. Hned z počátku je tu Ježíš představen jako syn Davidův a syn Abrahamův a je ukázáno, jak dějiny Spásy docházejí svého cíle a završení v Bohem darovaném Spasiteli. Marek poukazuje na základ radostné zvěsti, jejímž obsahem je Boží syn…

Číst →

Aby ľudia okolo mňa uverili, že Boh je tu pre nich

Magdalena Mihaliková
Iz 40,1-11; 2P 3, 8-15a; Mk 1,1-8
10. 12. 2023, Marianka
2. neděle adventní, 2023

Prvá časť knihy proroka Izaiáša má svoj pôvod v období medzi rokmi 701 pred n. l. a 681 pred n. l. Prorok Izaiáš bol povolaný k tomu, aby prorokoval Judsku. Judsko prechádzalo striedavo obdobím oživenia a obdobím vzbury. Asýria a Egypt hrozili Judsku zničením, ale nakoniec bolo vďaka Božiemu milosrdenstvu skazy ušetrené. V tomto prostredí Izaiáš…

Číst →

Byl jsem zoufalý a vy jste mi dodali naději

Pavla Stašová
Ez 34, 11-16, 20-24, Ž 100, Ef 1, 15-23, Mt 25, 34-46
26. 11. 2023, Hradec Králové
34. neděle v mezidobí A(Krista krále)

Podobenství o posledním soudu, které jsme slyšeli v dnešním evangelijním čtení je třetím z řady podobenství 25. kapitoly Matoušova evangelia a je zároveň posledním podobenstvím v tomto evangeliu vůbec. Předcházela mu podobenství o deseti družičkách a hřivnách, která jsme slyšeli v předešlých nedělích. Podobenství o posledním soudu je vlastně závěrečným významným prohlášením Ježíšových slov v podobenstvích. Tímto podobenstvím v naší katolické…

Číst →