Aby ľudia okolo mňa uverili, že Boh je tu pre nich

Magdalena Mihaliková
Iz 40,1-11; 2P 3, 8-15a; Mk 1,1-8
10. 12. 2023, Marianka
2. neděle adventní, 2023

Prvá časť knihy proroka Izaiáša má svoj pôvod v období medzi rokmi 701 pred n. l. a 681 pred n. l. Prorok Izaiáš bol povolaný k tomu, aby prorokoval Judsku. Judsko prechádzalo striedavo obdobím oživenia a obdobím vzbury. Asýria a Egypt hrozili Judsku zničením, ale nakoniec bolo vďaka Božiemu milosrdenstvu skazy ušetrené. V tomto prostredí Izaiáš…

Číst →

Byl jsem zoufalý a vy jste mi dodali naději

Pavla Stašová
Ez 34, 11-16, 20-24, Ž 100, Ef 1, 15-23, Mt 25, 34-46
26. 11. 2023, Hradec Králové
34. neděle v mezidobí A(Krista krále)

Podobenství o posledním soudu, které jsme slyšeli v dnešním evangelijním čtení je třetím z řady podobenství 25. kapitoly Matoušova evangelia a je zároveň posledním podobenstvím v tomto evangeliu vůbec. Předcházela mu podobenství o deseti družičkách a hřivnách, která jsme slyšeli v předešlých nedělích. Podobenství o posledním soudu je vlastně závěrečným významným prohlášením Ježíšových slov v podobenstvích. Tímto podobenstvím v naší katolické…

Číst →

Správce důvěryhodný

Josef Staša
Mt 22, 15-22
22. 10. 2023, Hradec Králové
29. neděle v mezidobí, cyklus A

“Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?” Touto „lichotkou“ i předstíraným zájem o tom, jak má vypadat spravedlnost, přišli farizejští učedníci, (jejich otcové však byli dříve věrni Mojžíšovu zákonu…

Číst →

Zakopejme své talenty, abychom byli svobodní k životu pro druhé

Martin Šály
Mt 25, 14-30
19. 11. 2023, Klíček
33. neděle v mezidobí, cyklus A

Výklad dnešního podobenství o talentech se jakoby nabízí sám. Na týmu jsme ho vtělili do tématu dnešní liturgie „Aktivní očekávání“. Všechno jakoby dobře do sebe zapadá: Matoušovo evangelium – vlastně jako koneckonců celý Nový zákon – se vyrovnává s potíží „prodlužujícího se času“, tedy se situací, kdy se prodlužuje čas mezi vzkříšením a parusií. My doufáme,…

Číst →

Boží království počítá s pošetilými

Marek Blaha
Mt 25,1-13
12. 11. 2023, Polešovice
32. neděle v mezidobí, cyklus A

Perikopa je součástí širší Ježíšovy řeči týkající se konce dní, jeho druhého příchodu, posledního soudu, nebo také smrti (nazýváme to různě) – k tomuto času také odkazuje první slovo úryvku „Tehdy“. Kdy konkrétně se tak stane nevíme, a konec konců Ježíš sám říká „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn,…

Číst →

Viera a skúsenosť

Gabriela Buknová
Dt 34,1-12; Ž 90; 1Te 2,1-8; Mt 22,34-46
29.10.2023, Nitra
30. neděle v mezidobí, cyklus A

Témou dnešnej liturgie a teda aj tohto krátkeho zamyslenia je Hlásanie evanjelia ako skúsenosti. Na úvod trochu exkurzu do problematiky. Kto, čo ako kedy hlásal v dobe Ježiša Krista a apoštolov, a ako sa to odrazilo v práci apoštolov a osobitne Pavla. Podľa komentáru k ČEP 1TE od Mirei Ryškovej apoštol bol širší pojem, ako ho chápeme dnes. Boli to ľudia, ktorí…

Číst →

Bůh dává, co slibuje

Josef Kratěna
Mt 20,1-16
24. 9. 2023, Hradec Králové
25. neděle v mezidobí, cyklus A

Dnešní úryvek z Matoušova evangelia nenajdeme u žádného ze synoptiků. Ježíš zde vypráví podobenství a připodobňuje nebeské království k hospodáři najímajícího dělníky na svou vinici. Podobenství jsou vymyšlena tak, že se dobře zapamatovávají. Něco jiného je však jim dobře porozumět. Dnes nás může zarazit trochu podivně prezentovaná spravedlnost. Stejná mzda, za nestejně odvedené množství práce. Zaměstnavatel…

Číst →

Naděje Božího království

Petr Ferdus
Gn 29, 15-28; Ř 8,26-39; Mt 13,31-33.44-52
30. 7. 2023, Strašice
17. neděle v mezidobí, cyklus A

Dnešní výběr biblických čtení předkládá bohaté spektrum témat. Starozákonní příběh navazuje na Jákobův vynucený útěk z Beer-šeby z minulé neděle, kdy se Hospodin k Jakobovi přizná, a to přes to, že otcovské požehnání získal lstí, mohli bychom říct podvodem. Dnes nalézáme Jákoba sloužícího u příbuzného Lábana. Přestože domluva o odměně padla dopředu, intriky provází i…

Číst →

Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít

Josef Staša
Gn 21,8-21; Ž 86; Ř 6,1b-11; Mt 10,24-39
25. 6. 2023, Hradec Králové
12. neděle v mezidobí, cyklus A

Když posloucháme slova o pronásledování nebo osobní likvidaci, budeme-li následovat Ježíšovu cestu – jeho životní postoj, nebo jsme dokonce varováni, že Ježíš přišel …“postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti“ (Mt 10,36)., můžeme podlehnout beznaději nebo vzdoru vůbec takové povolání k následování Ježíše přijmout. Pokusme se…

Číst →

Začiatok dejín záchrany skrze vieru

Mária Savková
Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-23; Mt 9, 9-13.18-26
11. 6. 2023, Brno
10. neděle v mezidobí, cyklus A

Na konci pradejín a na začiatku rozprávania o patriarchoch je Božie oslovenie Abraháma. Po nešťastí pádu babylonskej veže, do ktorého padlo ľudstvo svojou pýchou, vypínavosťou a snahou o moc, Boh nerezignuje na človeka a vyvolí si z národov jedného muža, aby s ním začal nové dejiny nie len jeho spásy ale záchrany všetkých ľudí. Meno…

Číst →