Seminář „Komuniální církev“

Pro koho je seminář určen. Seminář je určen pro malé skupiny křesťanů, kteří především v římskokatolickém prostoru hledají možnost, jak aktivně spoluvytvářet církevní společenství. Seminář nabízí účastníkům podněty pro další směřování tímto směrem. Účastníci semináře by se měli navzájem znát, vhodná je předchozí zkušenost se společnou modlitbou.

Cíl semináře. Cílem semináře je sdílet se o možnostech komuniální podoby církve a „ověřit“ ji při společné modlitbě, sdílení, přípravě a následně slavení eucharistické liturgie v domácím prostředí.

Jak seminář probíhá. Jde o tři moderovaná setkání a poté slavení liturgie, jejíž příprava bude na předchozích setkáních probíhat. Předpokládá se, že účastníci liturgie absolvují všechna tři předchozí setkání.

Osnova semináře

1. setkání

  • Uvedení konceptu „komuniální církve“
  • Představení se účastníků, sdílení
  • „Komuniální“ liturgie – uvedení
  • Volba biblických textů

2. setkání

  • Sdílení, společná modlitba
  • Sdílení nad biblickými texty
  • Lektorské role při liturgii

3. setkání

  • Sdílení, společná modlitba
  • Liturgie – osnova
  • Další role při liturgii

4. setkání – vlastní slavení liturgie

 

Termín, další informace, kontakt. Termín semináře je věcí dohody. Kontakt v případě zájmu o další informace: martin.saly@atlas.cz (+420 608 521 730).