Musí se stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání

Marek Blaha
Sk 1,15-17.21-26
12.5.2024, Polešovice
7. neděle velikonoční, cyklus B

Jak se může obyčejný, nedokonalý, hříšný člověk jako já stát svědkem Kristova zmrtvýchvstání? Vždyť mám dost problémů žít důstojně svůj vlastní život a já mám být svědkem něčemu tak velkému? A pak jsem si vzpomněl na to, jak před pětisty lety jeden mladý augustiniánský mnich řešil podobnou otázku – jak může být člověk spasen? Člověk,…

Číst →

Jsme naroubováni

Josef Staša
J 15,1-8; Sk 9,26-31;1J 3,18-24
28.4.2024, Hradec Králové
5. neděle velikonoční, cyklus B

Po vyslechnutí dnešního evangelia, v kterém k nám Ježíš promlouvá podobenstvím o vinné révě, se máme možnost nechat pohladit svědectvím jeho prvních učedníků a posléze i evangelisty, který to zapsal. Svědectvím o podivuhodné velikonoční události, která v nich době rané církve díky prožívaným zkušenostem dozrála do přesvědčení, že Ježíš byl opravdu vzkříšen a žije, i když zcela…

Číst →

Na Ježíšově cestě se vydáváme druhým

Petr Ferdus
Sk 4,5-12; 1J 3,16-24; J 10,11-18
21. 4. 2024, Klíček
4. neděle velikonoční

Čtvrtá neděle velikonoční je tradičně věnována Dobrému pastýři. Duše a život Na přípravě jsme kroužili kolem některých pojmů, z dnešních textů. Asi největší potíž vyvolával pojem „duše“, který ČSP používá jak v evangeliu tak i v Janově listu. Český překlad psyché jako duše je jistě možný. Ve významovém kontextu dnešních čtení působil výraz „život“ mnohem…

Číst →

Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, kým budeme

Gabriela Buknová
1J 3,1-7
14. 4. 2024, Marianka
3. neděle velikonoční

Človek je stvorený na Boží obraz, hovorí kniha Genesis.  Máme iba ľudské prostriedky na vyjadrenie tejto skutočnosti. Byť na niečí obraz znamená podobať sa mu. Vizuálne, ale aj povahovo a správaním.  Boh je nielen našim stvoriteľom, ale sa o nás aj stará. A čo je obraz vačšej a zodpovednejšej starostlivosti ako otcovská a materská láska? Vačšinou otcovská je podmienená, prísna,…

Číst →

Kristus z nás chce učinit svobodné bytosti

Jiří Hort
Ř 6,3-5; Mk 16,1-8
31. 3. 2024, Strašice
Vigilie vzkříšení, 2024

O této velikonoční noci jsou dvě ženy svědky události vzkříšení, zakládající události naší víry. Nevidí nejprve vzkříšeného osobně, ale anděla, který právě odvalil kámen z hrobu, ve kterém byl Ježíš pohřben. Matouš nám říká, že anděl odvalil kámen; ne proto aby dovolil Ježíšovi vyjít, ale aby umožnil ženám vstoupit do hrobu, aby na vlastní oči…

Číst →

Kríž a konečné víťazstvo

Gabriela Buknová
J 18,1 - 19,42
29. 3. 2024
Velký Pátek 2024

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta!“ budeme zakrátko prevolávať pri uctievaní kríža. Práve sme si vypočuli Jánovo rozprávanie o posledných hodinách Ježišovho pozemského účinkovania. Na rozdiel od synoptikov sa tejto časti Jánovho evanjelia hovorí „Kniha oslávenia“, či „kniha slávy“. Znamená to, že aj keď je dej ponurý – končí smrťou a položením do hrobu, Ján…

Číst →

Láska a služba ako prítomnosť Ducha

Gabriela Buknová
Nu 11,24-30; Sk 2,1-21; J 20,19-23
28. 5. 2023, Marianka
Letnice 2023

Včera pri Lucernáriu sme sa zamýšľali o Duchu predovšetkým ako o dychu, resp. vdychu života do prachu hmoty. A o ovocí prítomnosti Ducha – láske, pokoji, odpúšťaní.. Dnes sme počuli o inej prítomnosti Ducha – v prorokovaní, v ohnivých jazykoch a cudzích jazykoch a nárečiach a v prúdoch živej vody. Je to obdoba, ktorá bola…

Číst →

Konať v poverení Ducha

Gabriela Buknová
Gn2,4b-24; Gn 11,1-9; Ex 19,3-8.16-20; Iz 11,1-10; Iz 42,1-9; Ez 37,1-14; Joel 3, 1-5; Gal 5, 13-26; J 20,19-23
27. 5. 2023, Bratislava
Lucernárium v předvečer slavnosti seslání Ducha

Vypočuli sme si  sedem čítaní zo SZ , jedno z NZ plus evanjelium.  Spojovacím článkom všetkých je Duch. Duch Boha Stvoriteľa, pôvodcu všetkého stvoreného – neživého i živého, /rastliny, živočíchy, nerasty, vesmír, čas…/ vrátane človeka. Autor perikopy z Gn si uvedomuje úbohosť a nepatrnosť človeka. Je to prach a to od samého začiatku, nie až…

Číst →

Rozeznat Ježíšovu přítomnost

Josef Kratěna
J 14,15-21
14. 5. 2023, Hradec Králové
6. neděle velikonoční, cyklus A

Dnešní evangelijní úryvek je pokračováním Ježíšovy řeči na rozloučenou. Můžeme v ní vytušit jasně naznačenou smlouvu, směřující nejen k učedníkům, ale i ke všem věřícím, tedy i k nám. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat: přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já…

Číst →

Věřit ve společenství

Marek Blaha
L 24,13-35
23. 4. 2023, Brno
3. neděle velikonoční, cyklus A

Základem pro toto krátké zamyšlení je evangelijní text o učednících jdoucích do Emauz (L 24:13-35) Příběh se odehrává tři dny po Ježíšově ukřižování (tedy v našem kalendáři by šlo o Velikonoční neděli). Učedníci odcházejí z Jeruzaléma a prožívají svou deziluzi a zármutek z toho, jak se Ježíšův nadějně započatý příběh náhle a tragicky ukončil. Jsou…

Číst →