Láska a služba ako prítomnosť Ducha

Gabriela Buknová
Nu 11,24-30; Sk 2,1-21; J 20,19-23
28. 5. 2023, Marianka
Letnice 2023

Včera pri Lucernáriu sme sa zamýšľali o Duchu predovšetkým ako o dychu, resp. vdychu života do prachu hmoty. A o ovocí prítomnosti Ducha – láske, pokoji, odpúšťaní.. Dnes sme počuli o inej prítomnosti Ducha – v prorokovaní, v ohnivých jazykoch a cudzích jazykoch a nárečiach a v prúdoch živej vody. Je to obdoba, ktorá bola…

Číst →

Konať v poverení Ducha

Gabriela Buknová
Gn2,4b-24; Gn 11,1-9; Ex 19,3-8.16-20; Iz 11,1-10; Iz 42,1-9; Ez 37,1-14; Joel 3, 1-5; Gal 5, 13-26; J 20,19-23
27. 5. 2023, Bratislava
Lucernárium v předvečer slavnosti seslání Ducha

Vypočuli sme si  sedem čítaní zo SZ , jedno z NZ plus evanjelium.  Spojovacím článkom všetkých je Duch. Duch Boha Stvoriteľa, pôvodcu všetkého stvoreného – neživého i živého, /rastliny, živočíchy, nerasty, vesmír, čas…/ vrátane človeka. Autor perikopy z Gn si uvedomuje úbohosť a nepatrnosť človeka. Je to prach a to od samého začiatku, nie až…

Číst →

Rozeznat Ježíšovu přítomnost

Josef Kratěna
J 14,15-21
14. 5. 2023, Hradec Králové
6. neděle velikonoční, cyklus A

Dnešní evangelijní úryvek je pokračováním Ježíšovy řeči na rozloučenou. Můžeme v ní vytušit jasně naznačenou smlouvu, směřující nejen k učedníkům, ale i ke všem věřícím, tedy i k nám. „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat: přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já…

Číst →

Věřit ve společenství

Marek Blaha
L 24,13-35
23. 4. 2023, Brno
3. neděle velikonoční, cyklus A

Základem pro toto krátké zamyšlení je evangelijní text o učednících jdoucích do Emauz (L 24:13-35) Příběh se odehrává tři dny po Ježíšově ukřižování (tedy v našem kalendáři by šlo o Velikonoční neděli). Učedníci odcházejí z Jeruzaléma a prožívají svou deziluzi a zármutek z toho, jak se Ježíšův nadějně započatý příběh náhle a tragicky ukončil. Jsou…

Číst →

Velikonoce jako nebezpečné dny

Martin Šály
Ex 12,1-14; 1K 11,23-26; J 13,1-35
6. 4. 2023, Klíček
Zelený čtvrtek, 2023

Dnešním večerem společně vstupujeme do nejnebezpečnějších dnů celého roku. My jsme totiž křesťané a dny, které nám právě začínají, jsou dny, kdy budeme muset chtíc nechtíc přijmout, že jsme tady kvůli kenosis, tedy kvůli sebe-vyprazdňujícímu vydávání se v lásce druhým. Protože není jiný životní cíl pro křesťana než vydat se druhým v lásce. A nebezpečné to…

Číst →

Duch jako završitel Velikonoc

Josef Staša
Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,14–17; J 14,8–27
5. 6. 2022, Hradec Králové
Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus C

Dnes slavíme spolu s celou církví slavnost, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své dobroty přiblížil v Ježíši člověka z Galileje, který dokázal prožít vše lidské včetně pokušení a přitom naplnit bezezbytku až do nejzazší krajnosti Otcovu vůli – „…já jsem v Otci a Otec ve mně…“…

Číst →

Dynamika Ducha na spoločnej ceste

Gabriela Buknová
Sk 16,9-15; Žalm 67; Zj 21,10.22-22,5; J 14,23-29
22. 5. 2022, Střelice
6. neděle velikonoční

Každé evanjelium má svoje motto, akúsi nosnú myšlienku, ktorou jeho autor oznamuje poslucháčom a čitateľom, čo je pre neho dôležité. Zároveň tým viac – menej vymedzuje aj okruh ľudí, na ktorých sa obracia.  Pre Jánovo evanjelium je kľúčový verš J 3,16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jdnorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto…

Číst →

Boží sláva překonává lidský zmar

Petr Ferdus
Sk 11,1-18; Ž 148; Zj 21,1-6; J 13,31-35
15. 5. 2022, Klíček
5. neděle velikonoční, cyklus C

V dnešním úryvku z Janova evangelia slyšíme Ježíšovu řeč na rozloučenou před Velikonočními událostmi. Ježíš nám zde dává „nové přikázání, abyste se navzájem milovali …“. V této situaci, po odchodu Judy, mluví Ježíš ke zbývajícím učedníkům. Nyní nemluví do celého světa, ale k těm, kteří s ním zůstávají, ke svým nejvěrnějším. Zde Ježíš vyhlašuje oslavení…

Číst →

Nic nepostrádáme

Pavla Stašová
Sk 9,36-43;, Ž 23; Zj 7,9-17
8. 5. 2022, Hradec Králové
4. neděle velikonoční, cyklus C

Dnešní neděle je nazývána nedělí dobrého pastýře, je to zřejmě proto, že se v tuto neděli čte z Janova evangelia úryvek o dobrém pastýři. O pastýři a pastvě byly i další dnešní biblické texty. Jako pastýře jsme oslovovali v žalmu Hospodina – zpívali jsme, že On je náš pastýř a proto nic nepostrádáme. Beránek (Ježíš)…

Číst →

Naša viera a neviera

Mária Savková
Sk 5,27-32; Žalm 118; Zj 1,4-8; J 20,19-31
24. 4. 2022, Mariánka
2. neděle velikonoční

Biblická úvaha Druhá veľkonočná nedeľa. Ježiš vstal z mŕtvych – tak znie správa, z ktorej žijeme, že Ježiš je vzkriesený nie len v sláve Božej, ale, že žije uprostred tých, čo v neho uverili. Bez viery v zmŕtvychvstalého by nevznikla cirkev, Novy zákon. Obidvoje – spoločenstvo a kniha – žijú z viery, že Ukrižovaného vzkriesil…

Číst →