Stejně jako Marie Magdalská

Martin Šály
Ex 14,10-31;15, 20-21; Př 8, 1-8.19-21; 9, 4b-6; Iz 55,1-11; Iz 61,1-4.9-11; Ez 36,24-28; Ez 37,1-14; Da 3,1–29; Ř 6,3-11; J 20,1-18
3. 4. 2021 (Skype)
Veligonoční vigilie 2021

Jen se přiznejte vy všichni, že také nerozeznáváte vzkříšeného, stejně jako ta Marie z Magdaly! Přitom jste myli druhým nohy i v situaci, kdy se vám do toho vůbec nechtělo, jak o tom mluvil Jirka ve čtvrtek. Pochopili jste, že nejvyšší moudrost je dávat svou životní energii, svůj život druhým, jako ta literární indická sestřička, o…

Číst →

Dôverovať bez záruky

Gabriela Buknová
Iz 52,13-53,12; Ž 22; Žd 10,16-25; J 18,1-19,42
2. 4. 2021, Skype
Velký pátek 20201

Dnes si pripomíname deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. „Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil?!“ vzdychá umierajúci Ježiš u Marka a u Matúša. A za tým: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ Ale u Jána znie výdych po dobre vykonanej práci: „Je dokonané!“ V oboch prípadoch ide o smrť. O…

Číst →

Milovat Ježíše znamená žít a jednat jako on

Josef Kratěna
J 14,15-21
17. 5. 2020, Hradec Králové
6. neděle velikonoční

Dnešní evangelium bylo další částí Ježíšovy řeči na rozloučenou. Je to vlastně nová smlouva nejen s učedníky, ale i se všemi věřícími, tedy i s námi. „Jestliže mě milujete, zachováváte má přikázání. A já požádám svého Otce a On vám dá jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy.“ „Kdo mě miluje a zachovává moje slova, toho miluje můj…

Číst →

Cesty pre človeka

Mária Savková
Jn 14,1-14
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční

Medzi najznámejšie a zároveň najparadoxnejšie Ježišove výroky patrí určite veta ,, Ja som cesta, pravda a život.” Hovorí to v predvečer svojej smrti pri poslednej večeri, krátko predtým, ako sa skončí jeho životná pút – vyhlasuje o sebe, že je CESTA. A vraví o sebe že je PRAVDA, krátko predtým, než sa stane obeťou lží…

Číst →

Utrpení a důvěra

Monika Zemenová
Sk 2, 42-47; Ž 23; 1P 2,19-25; J 10, 1-10
3. 5. 2020, Černošice
4. neděle velikonoční

První list Petrův byl pravděpodobně napsán někým ze skupiny jeho žáků v Římě mezi rokem 75 a 95 po Kristu. List je psán křesťanům v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii, což byly v té době provincie Říma v Malé Asii.  Adresáty dopisu jsou křesťané rozptýlení v Malé Asii, žijící ve společnosti, která vyznávala jiné…

Číst →

Blahoslavené generace

Pavla Stašová
Sk 2,14a.22-32, Ž 16, 1P 1, 3 – 9, J 20, 19-31
19. 4. 2020, Hradec Králové
2. neděle velikonoční, cyklus A

Na začátku dnešního bloku slova jsme slyšeli část Petrova letničního kázání, které připomíná znamení za Ježíšova života. Ježíšovo vzkříšení vysvětluje žalmem č. 16. Potom připomíná Ježíšova zjevení po vzkříšení, která všichni shromáždění Galilejci právě nedávno zažili a mohou o nich svědčit. Církev apoštolů vztahovala slova žalmu 16 na vzkříšení Pána. Žalmista nepřímo svědčí o smrtelném…

Číst →

Setkání se Vzkříšeným

Jozef Murin
J 20, 1-18
11. 4. 2020, Skype liturgie
Slavnost Vzkříšení, 2020

Chci vám nabídnout jednu možnost čtení Velikonočního příběhu od evangelisty Jana (Jn 20,1-18). Často se uvádí, že Janovo evangelium je svou literární formou, či žánrem, velmi blízko divadelní hře, antickému dramatu. Toto drama kulminuje, vrcholí, když z kříže slyšíme Ježíše říkat „Dokonáno jest“ (Jn 19,30). Když je Ježíš vyzdvižen na kříž, je současně vyzdvižen k Otci. Vyzdvižení…

Číst →

Vděčnost za naše vykoupení

Pavla Stašová
Iz 52,13-53,12; Ž 22, Žd 10,16-25, J 18,1-19,42
10. 4. 2020, Skype liturgie
Velký pátek 2020

Dnešní blok slova byl zahájen slovy o trpícím Služebníku. Ta slova obsahují předpověď jeho vyvýšení. Bylo to dokonce to první, co k nám v dnešním prvním čtení zaznělo. Roli služebníka dokonale naplnil Ježíš. Slyšeli jsme o jeho totálním odevzdáním se do Boží vůle, o jeho hledání útočiště u Boha a bezmezné důvěře v jeho dobrotu a záchranu. Popis…

Číst →

Toto robte na moju pamiatku

Gabriela Buknová
Ex 12,1-4; Ž 116; 1K 11,23-26; J 13,1-17.31b-35
9. 4. 2020, Liturgie s využitím Skype
Zelený čtvrtek 2020

„Toto robte na moju pamiatku“, čítame v 1K v slovách ustanovenia počas Večere na rozlúčku pred ukrižovaním Ježiša.  Vyskytujú sa aj Evanjeliu podľa Lk. V oboch prípadoch sú spojené s bohoslužobnou praxou kresťanov už od dôb v 1.st. po Kr. Keď Ježiš už fyzicky nebol so svojimi učeníkmi, sprítomňovali si mladé cirkevné spoločenstvá jeho život,…

Číst →

Naše poznávací znamení

Josef Kratěna
Sk 11,1-18; Zj 21,1-6; J 13,31-35
19. 5. 2019, Hradec Králové
5. neděle velikonoční, cyklus C

Ve všech dnešních textech (kromě žalmu) se vyskytuje jedno stejné slovo „nové-nový“. Petr je ve vytržení (vidění) přiveden k novému pohledu na přístup k věcem, jež byli dosud považovány za nečisté. Velmi podrobný seznam čistého a nečistého můžeme nalézt v knize Leviticus. Z pohledu Židů bylo nečisté i stolování a jakýkoliv styk s pohany. Petrovi bylo v Cesarei na Korneliově…

Číst →