Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, kým budeme

Gabriela Buknová
1J 3,1-7
14. 4. 2024, Marianka
3. neděle velikonoční

Človek je stvorený na Boží obraz, hovorí kniha Genesis.  Máme iba ľudské prostriedky na vyjadrenie tejto skutočnosti. Byť na niečí obraz znamená podobať sa mu. Vizuálne, ale aj povahovo a správaním.  Boh je nielen našim stvoriteľom, ale sa o nás aj stará. A čo je obraz vačšej a zodpovednejšej starostlivosti ako otcovská a materská láska? Vačšinou otcovská je podmienená, prísna, s nárokmi na výkon a poslušnosť, materská je nepodmienená, láskavá, nežná, už vopred odpúšťajúca.

Pisateľ 1J hovorí o Bohu ako o láske, ktorá združuje v sebe lásku oboch rodičov. Zjednocuje ju a činí ju dokonalou. Táto láska nechce, aby sme len uznávali a vyznávali svoje previnenia, ale aby sme uverili dobrej zvesti a zmenili svoje zmýšľanie. Nie „vycvičiť sa“ len askézou na konanie dobra, lebo to sa nám vlastnými silami nemože podariť.  Ale keď Božej láske uveríme a odovzdáme sa jej, vtedy Bohu umožníme, aby On urobil divy v nás a premenil nás na svoj obraz. „Vložím do ich vnútra srdce z masa a na ich hriech si viac nespomeniem“ /Ez 36,26, Žd 10,17/.

Pisateľ v dnešnom úryvku tiež hovorí: „Sme Božie deti a ešte sa neukázalo, čím budeme“. Podľa mňa je táto druhá časť vety vlastne vyjadrením: Sme Božie deti, tak sa podľa toho chovajme! Je na našej viere, dovere a zodpovednosti, čo s postavením Božieho človeka – stvoreného na Boží obraz urobíme. Vzor máme v Božom Synovi Ježišovi. On sa nestaral o to, čo mať, aké bohatstvá vlastniť, ale kým byť a ako naplniť svoje poslanie. Jeho poslaním bolo vydať svedectvo o pravde /J 18,37/. „Čo je pravda?“ pýtame sa často aj my. Pravda je eu-angelion, radostná zvesť.

Keď veci domyslíme, podľa človečenstva sme nielen Božie deti, ale aj bratia a sestry Ježiša. On prišiel ako človek, podobný nám vo všetkom okrem hriechu. Plne sa spoliehal na lásku Boha, mal s ním doverný vzťah „Abba“ – otecko. Cez tento doverný vzťah bol schopný najvyššej oddanosti, poslušnosti až po pripravenosť zomrieť. A to nie zo strachu, alebo preto, že sa to tak má, ale z lásky. Nemecká teologička Dorothee Soelle v jednej zo svojich kníh hovorí, že musíme byť „zamilovaní do Boha“, aby naše pokánie nebolo čímsi útrpným – len vyznaním hriechov, čo ako poctivým a úplným, ale premenou, metanoiou.

Magda Magdaléna, hriešnica pri Ježišových nohách, Pavol apoštol, ale aj iní muži a ženy vrátane  mystikov nečinili pokánie pre pokánie, lebo si boli vedomí svojich opatovných pádov – už to mali vyskúšané – ale dovolili Bohu, aby premenil ich srdcia. Už toto „dovolenie Bohu“ bolo metanoiou. Odovzdali svoju svojvoľu, lebo každý hriech je vlastne svojvoľa – a vymenili ich za doveru v Božiu premieňajúcu lásku a silu.

Aj my sme na tom podobne. Po ich vzore a nasledujúc sami náš vzor – Ježiša – možme žiť v nádeji, že sme nielen Božími deťmi, ale keď sa zjaví, budeme mu podobní, uvidíme ho takého, aký je. V tejto nádeji sa očisťujme pokáním, neustále podstupujme metanoiu, aby na nás mohla byť účinná milosť odpustenia hriechov /1J 3, 2-3/.