Narodil se pro nás

Pavla Stašová
Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
25. 12. 2015, Hradec Králové
Slavnost Narození Páně

Slova chápeme obvykle jako vyjádření představ, myšlenek, poznání, existence a vlastně jako kódy k porozumění a komunikaci mezi lidmi. V dnešním prvním čtení (Iz 52, 7 – 10), jsme slyšeli slova proroka Izaiáše, která byla předzvěstí Spasitelova příchodu na svět. Prorok jakoby nemohl ani popadnout dech z jemu zjevené tak významné události. Jeho nitro doslova přetékalo radostí, kterou…

Číst →

Příběh k chvále Boží slávy

Martin Šály
Jr 31, 7-14; Ž 98; Ef 1,3-14; J 1,1–18
4. 1. 2015
2. neděle po Vánocich, cyklus B

Pojďme si udělat společně výlet do minulosti. Zkusme se v myšlenkách přenést do doby konce prvního století, do doby, kdy asi psal autor Janova evangelia a (nejspíš o něco dříve) také autor listu Efezským. Budeme v době, kdy stejně jako my lidé hledají své jistoty, opory pro smysl svého života, kdy zápasí se svými strachy, posilují své…

Číst →

Narozen pro přebývání s námi

Josef Staša
Iz 52, 7-10; Ž 98; Žd 1, 1-12; J 1, 1-14
25. 12. 2014, Hradec Králové
Slavnost Narození Páně, cyklus B

Už od včerejšího večera zní patrně ve všech kostelích nejznámější vánoční koleda „Narodil se Kristus Pán“ a bude znít pravděpodobně po celou vánoční dobu. V textu této původně husitské vánoční písně z 15. století je oslavováno naplnění starozákonních proroctví a očekáváný příchod Mesiáše (vykvetení výhonku kmene Jesse, původ Spasitele z královského rodu Davidova, přemožení Vládce temnot Baliáše…

Číst →

Otevřené nebe

Josef Staša
Iz 42,1–9; Ž 29; Sk 10,34–43; Mt 3,13–17
12. 1. 2014, Hradec Králové
Křtu Páně, cyklus A

Asi budu v dnešní řeči monotématický. Slyšeli jsme: „Otevřelo se nebe, a spatřil Ducha Božího, jak k němu promlouvá: „Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil“. Dnešní úryvek evangelia nám předkládá skutečnou „první akci“ Ježíšova působení na veřejnosti – jeho křest v Jordánu a také to, co se při tom událo a následovalo. Připomenu, že Lukáš…

Číst →

Jak se Slovo stane tělem

Martin Šály
Jr 31,7-14; Ž 147,12-20; Ef 1,3-14; J 1 (1-9) 10-18
5.5.2014, Praha
2. neděle po Vánocích 2014

V dnešních textech můžeme najít jakoby dva různé příběhy. První je dobře uvěřitelný příběh lidí, kteří se všichni narodili z vůle těla či z vůle muže (cituji tu genderově nevyváženou janovskou formulaci). Cesta životem takových lidí je leckdy klopýtavá, dnešní Jeremjášovo proroctví zní do situace, kdy taková cesta, zde dokonce cesta celého národa, je v etapě přímo beznadějné:…

Číst →

Trojí záchrana

Martin Šály
Iz 52,7-10; Žd 1,1-12; J 1,1-14
25.12.2011
Slavnost narození Páně

Dnes se nám může vyplatit naše adventní usilování, kdy jsme připravovali a slavili více liturgií než obvykle, protože témata adventu nám pomáhají zpřístupnit i dnešní texty. V adventu jsme hovořili mimo jiné o víře v trojí Pánovo přicházení: přišel v těle na tento svět – to dnes oslavujeme zvláštním způsobem – přijde na konci času a přichází…

Číst →

Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Mt 1,18-25
Předneseno na liturgii 19.12.2010
4. neděle adventní, cyklus A

Úvod Příběh velké lásky a důvěry Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně. Shrnutí evangelijního úryvku Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem…

Číst →

O tom, co se vskutku stalo

Jan Konzal

Vítězícímu křesťanství se kdysi podařilo vytlačit mimo hrací plochu starší magické rituály spojené se zimním slunovratem. Jako buldozer tenkrát posloužila silovým stratégům památka Ježíšova narození. Nevíme ani rok, natož měsíc a den Ježíšova narození, nevíme ani jiné důležité okolnosti jeho příchodu na svět, tehdy se takové věci netesaly do skály ani nepsaly do knih. Proto…

Číst →

Vánoční přání

Jan Konzal

Budou i tentokrát Vánoce tou prapodivnou směsicí únavy, slavení, nervozity, jak už jsme si zvykli? Vyslechneme opět mnoho blahopřání, opět jich sami mnoho vypustíme z úst vstříc bližním. A budeme se těšit, až už bude po všem. S Vánocemi se stalo cosi nedobrého. Ale ještě něco horšího se patrně stalo s námi. Bývaly to svátky…

Číst →

Nebát se přijít blíže

Jan Konzal
Iz 9, 2-7; Ž 96; Tt 2, 11-14; L 2, 1-14 (15-20)
Narození Páně, cyklus A

Úvod Heslo: “Vánoce – svátky dětí” mají dospělým usnadnit bezmyšlenkovitý konzum toho, co před tím tak horečnatě sháněli. Vánoce jsou ve svém jádru svátky dospělých, mají co říci právě až dospělým. Až z přemíry radosti dospělých mohou dostat něco z trvanlivé radosti i děti, domácnost, náš svět. Výklad Budou se před tebou radovat, jako se…

Číst →