Odvaľte kameň

Mária Savková
Ez 37,1-14; Ž 130; Ř 8,6-11; J 11,1-45
26. 3. 2023, Marianka
5. neděle postní, cyklus A

Minulú nedeľu sme počuli o zázraku uzdravenia slepého od narodenia. Kontrast svetla a tmy vyjadruje hlbokú túžbu chodiaceho v temnote a čakajúceho na svetlo uzdravenia, nielen fyzického ale aj duchovného. V dnešnom Jánovom evanjeliu sa stretávame s ďalším zázrakom a to vzkriesením blízkeho priateľa Ježiša, Lazára. Zázrak je niečo, čo nás presahuje, deje sa ,,za…

Číst →

Byť ako Boh?

Gabriela Buknová
Gn 2,15-17.3,1-7; Mt 4,1-11
26. 2. 2023, Brno
1. neděle v postu, cyklus A

Texty dnešnej 1.pôstnej nedele nás uvádzajú do problematiky náplne pôstu: Uvedomiť si svoju hriešnosť a potrebu zmeny zmýšľania – metanoie. Vychádzajú pritom z postupnosti krokov: pokušenie – hriech – uvedomenie si hriechu a ľútosť – odpustenie a ospravedlnenie. Autori lekcionára volili texty upozorňujúce na túto postupnosť. Je možné sa ich zhostiť rôznymi spôsobmi. Ja som si…

Číst →

Směr našeho úsilí

Josef Kratěna
Mt 5,21-37
12. 2. 2023, Hradec Králové
6. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Dnes jsme slyšeli další část Ježíšova kázání na hoře z Matoušova evangelia a dovídáme se o tom, jak Ježíš vnímá nebo rozumí Mojžíšovu zákonu a prorockým spisům. Podle Jiřího Mrázka jsou tyto části nešťastně nazývány „antitezemi“. „Slyšeli jste, že bylo řečeno – já však vám pravím…“ se tu opakuje vícekrát. Někdy tyto části bývají vykládány jako…

Číst →

Abychom ho následovali

Pavla Stašová
Iz 49,1-7; Ž 40,1-11; 1K 1,1-9; J 1, 29-42
15. 1. 2023, Hradec Králové
2. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

V dnešním evangelijním oddílu nám evangelista Jan předložil svědectví Jana Křtitele. Jan Křtitel byl vlastně prvním Kristovým svědkem, věřil, že ho k tomu svědectví povolal Bůh a své úsilí považoval za předobraz Božího jednání, které se uskutečňuje skrze Ježíše. Text je možné chápat jako způsob vyučování, které stručně a názorně ukazuje, kdo Ježíš jea vybízí nás k jeho…

Číst →

Ani hlupáci nezabloudí

Marek Blaha
Iz 35,1-10; Mt 11,2-11
11. 12. 2022, Brno
3. neděle adventní, cyklus A

Základem této úvahy je text Matoušova evangelia, kapitola 11, verše 1 – 6. Jan Křtitel, který je tou dobou držen ve vězení, posílá za Ježíšem své učedníky, aby se ho zeptali, zda on je tím očekávaným pomazaným. Ježíš vede s Janem jakýsi zprostředkovaný rozhovor na dálku, nedává však přímou odpověď.  Rekapituluje události, které se právě…

Číst →

Nalezne Syn člověka víru na zemi?

Martin Šály
Jr 31,27-34; Žalm 119,97-104; 2Tm 3,14 - 4,5; L 18,1-8
16. 10. 2022, Klíček
29. neděle v mezidobí, cyklus C

“Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?”. My si titul „syn člověka“ spojujeme automaticky s Ježíšem, ale je to titul tak tajemný a nejasný, že ho novější novozákonní knihy už ani nepoužívají, Ježíš se v nich vyskytuje jako Kristus, Pán, syn Boží. Syn člověka je postava v knize Daniel a v židovské nebiblické, apokryfní literatuře jako…

Číst →

Proměna pro budoucnost

Pavla Stašová
Jr 17,5-10, Ž 1, 1K 15,12-20, L 6,17-26
13. 2. 2022, Hradec Králové
6. neděle po zjevení Páně

Dnešní evangelium nás mohlo přivést k zamyšlení se nad tím, co nám může říct jeho text o blahoslavenstvích. A to v dnešní době, ve které je zcela běžné myslet si, že lépe se má bohatý a zdravý než chudý a nemocný. Význam slova požehnaný nám mohl pomoci objasnit také text prvního čtení (Jr 17,5-8) – ze…

Číst →

Pán nejen nad sobotou

Pavlina Stašová
1S 3,1–20; Ž 139; 2K 4,5–12; Mk 2 23–3
3. 6. 2018, Hradec Králové
9. neděle v mezidobí, cyklus B

Příběh dnešního prvního čtení byl z doby soudců tj. z 11. století před naším letopočtem. V popisované době zrovna žádný soudce nebyl, byla tedy krizová situace. Izraelské kmeny neměly žádné jednotné vedení a spojoval je pouze Hospodinův stánek v Šílu, byl to takový mobilní předchůdce chrámu. V tom stánku sloužil jako velekněz Éli se svými syny, kteří však na…

Číst →

Jak žít nebe na zemi

Martin Šály
Mk 11,1-11; Iz 50, 4-9a; Ž 36,5-11; Fp 2,5-11; Mk 14,1-15,47
25. 3. 2018, Duchcov
6. neděle postní (pašijová, květná)

Markovo evangelium velikonoční události popisuje, ale také je svým posluchačům komentuje, vykládá. Text vznikl pochopitelně dlouho po Velikonocích, v době, kdy již existovaly jiné texty a tradice, které oslavovaly Ježíše Krista na nebesích, zmrtvýchvstalého a povýšeného Pána na Boží pravici a vybízely se k němu obracet. To platí, křesťané tehdy i dnes mají žít s pohledem upřeným do nebe,…

Číst →

Odpuštění – cesta křesťanství

Pavla Stašová
Ex 14,19-31; Ž 114; Ř 14,1-12; Mt 18,21-35
17. 9. 2017, Hradec Králové
24. neděle v mezidobí, cyklus A

Máme teď prostor k zamyšlení se nad tím, k čemu nás vedly biblické texty dnešní neděle. Nejprve nám připomenuly způsob Božího jednání s lidmi. Boží jednání je milosrdné a je jeho zcela svobodným rozhodnutím.
Už při poslechu prvního čtení (Ex 14, 19-31) jsme si mohli uvědomit, že svým způsobem jednání vyjádřil Bůh touhu po společenství s lidmi.
Z pohledu žalmu (114), který jsme slyšeli, se člověk stává svobodným tehdy, když si uvědomí, že patří Bohu. Taková svoboda ho vyvádí z otroctví jakékoliv povahy.

Číst →