Opiát moci

Jan Konzal
Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28
Středa po 2. neděli postní

K postní přípravě na Velikonoce patří také proces čištění pramenů naší osobní víry. O to jde v dnešních perikopách. Každému z nás se už stalo, že byl odkopnut i těmi nejbližšími nebo nejctěnějšími, že v jeho případě arogance silnějšího vědomě a zpupně znásilnila právo; vedle všelijakých pocitů všichni máme i věru opodstatněný pocit křivdy, vždyť…

Číst →

Petr a Jan u hrobu

Jan Konzal
1K 5, 6b-8; J 20, 1-9
1996
Zmrtvýchvstání Páně

Známý úryvek, který dodává Korinťanům odvahu k sebepřekročení směrem k radikálnější poctivosti. Domnívám se, že smíme v té větě sv. Pavla slyšet potvrzení reálné možnosti začít s poctivostí a životem podle pravdy i my přesto, že jsme, jací jsme. Zdá se to fantastické, zdá se to nemožné, vždyť se známe – a ta postní příprava právě má konec…

Číst →

Vzkříšení Lazara

Jan Konzal
Ez 37,12-14;J 11,1-45
1996
5.neděle postní, cyklus A

Poslali k Ježíšovi se vzkazem proto, že věděli, že ho má rád. Jak vlastně reaguje ten Kristus Ježíš, který má někoho rád? A prosím, nepřehlédnout: Jak reaguje ten, který má rád nejen kriticky ohroženého, ale i jeho žijící sestry? Počkal. Jako by nedělal vůbec nic. Je to hodně překvapivé, čekali bychom od divotvůrce cosi jiného….

Číst →

Abrahamovská víra

Irena Kopicová
Gn 12,1-4a; Ž 121; Ř 4,1-5.13-17; J 3,1-17
Předneseno na liturgii Společné cesty 20.3.2011
2. neděle v postu, cyklus A

V dnešních textech slyšíme o dvou mužích, kteří se setkávají s Bohem. Abraham s Hospodinem, Nikodém s Ježíšem. Ve starozákonním textu se Abraham vydává na cestu do země, kterou mu má Hospodin ukázat. Možná to bylo první setkání Abraham s Hospodin, možná ne. Hospodin Abrahama povolává na cestu, dává mu vlastně úkol/zadání jeho života. Dává…

Číst →

Milosrdná dokonalost

Petr Ferdus
Lv 19, 1-2.9-18; Ž119,33-40; 1K 3,10-11.16-23; Mt 5,38-48
20.2.2011
7. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Milosrdná dokonalost Hospodinova slova pronesená k Mojžíšovi „mluv k celé pospolitosti Izraelitů“můžeme vztáhnout na celou lidskou společnost, všechny lidi.Výzva „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ Lv 19, 2 uvozují rámec dnešní homilie. Jak o svatosti nebo dokonalosti promlouvá Bible uvidíme dále. Předně si všimněme, že svatost podle Hospodina nemusí odpovídat našim představám…

Číst →

Vy jste sůl země

Martin Šály
Mt 5,13-20
6.2.2011
5. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Dnešní úryvek z Mt se skládá ze dvou částí. První část („Vy jste sůl země…“) navazuje na předchozí blahoslavenství. Blahoslavenstvími začíná matoušovská „horská řeč“, kterou se pokouší sumarizovat Ježíšovo učení – Mt vnímal Ježíše jako toho největšího učitele, nechá ho na začátku 5. kapitoly usednout na hoře nového zjevení a vyhlašovat „nový Boží zákon“. Ten nový…

Číst →

Povolání ke svobodě

Petr Ferdus
Iz 49,1-7; Ž40,1-11; 1K 1,1-9; J 1,29-42
Předneseno na liturgii 16.1.2011
2. neděle po Zjevení Páně, cyklus A

Úvod – kontext dnešních biblických úryvků V dnešních biblických čteních zaznívá jistota povolání/vyvolení nás všech zřetelně. Izaijáš ujišťuje: „Hospodin mě povolal z života mateřského, od  nitra mé matky, připomínal mé jméno“. Žalmista mu přizvukuje „Hospodine, … ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo“ a dodává „Plnit Bože můj tvou vůli je mým přáním,…

Číst →

Mesiáš v těle, lidské chyby a dokonalost

Jan Konzal
1 J 3, 22-4,6; Mt 4, 11-17.23-25
Den v oktávu Zjevení Páně

Z prvého úryvku zní pro někoho možná překvapivé kritérium pravdy křesťanského postoje. Odjakživa byli mezi křesťany i ti, kdo věřili přece jen víc gnózi než evangeliu o vtělení. Gnóze totiž nabízí iluzi jakési vyšší duchovnosti, nadřazenosti nad všedním hemžením obyčejných lidí. I dnes jsou takoví, kteří se cítí takto vznešení. Proto musí znít nahlas Janovo…

Číst →

Neviditelný se zjevuje

Jan Konzal
Mt 2, 1-12
1994
Zjevení Páně

Písmo nám dnes nabízí dobrý test: tušíme, Jak vlastně vstupuje Bůh do individuálních „dějin člověka“? Jak jsme se setkali s ním my, moje já a jeho ty? Zná mne právě v té hliněné nádobě, jak říká svatý Pavel? Jak se zjevuje člověku pravda? Jak Bůh? Skutečnou historii Ježíšova narození asi neznáme; není to také nijak…

Číst →

Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Mt 1,18-25
Předneseno na liturgii 19.12.2010
4. neděle adventní, cyklus A

Úvod Příběh velké lásky a důvěry Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně. Shrnutí evangelijního úryvku Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem…

Číst →