Alokuce, 12.12.2010

Jan Konzal
Iz 35,1-10; Ž 146; Jk5,7-10; Mt 11, 2-11
12.12.2010
3. neděle adventní, cyklus A

Prosím, nepřeslechněte, čím končí dnešní úryvek z Matoušovy zprávy. Referuje o Ježíšově charakteristice jeho vlastní velmi úspěšné činnosti. A zčista jasna Ježíš blahoslaví ty, kteří se nebudou nad tím vším pohoršovat. Jsou mezi zbožnými lidmi vždy i takoví, kteří se rádi pohoršují i nad tak výbornými událostmi, jako je naplnění Izajášova proroctví: hluší slyší. Nebo nad…

Číst →

Účast na Božím království

Jan Konzal
Iz 31, 1-10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11
1999
3. neděle adventní, cyklus A

Úvod Příprava na Kristův příchod vyžaduje spolehlivou orientaci v přemíře informací a šumů, ve které musí současník žít. Na druhé straně nejde o detaily zbožného nebo dokonce dokonalého života, ale o upřímnou účast na božím království. Tematizace úryvků Iz 31, 1-10: Naděje na záchranu ohrožené existence není v modlách světa nebo nebes, ale v Hospodinu….

Číst →

Umění důvěřovat

Jan Konzal
Iz 7,10-16; Ř 1,1-7; Mt 1,18-25
1999
4.neděle adventní, cyklus A

Ani správně začatý a moudře pokračující běh za cílem nemusí dopadnout dobře, je to běh překážkový. Často rozhodne umění důvěřovat. Právě ohromné důvěry bylo třeba k rozpoznání, že prvé vánoce jsou něco víc než jen všední příběh chudé rodinky. Důvěra dá odvahu, odvaha otevře dveře k řešení i tam, kde žádné jakoby nebylo. Tematizace úryvků…

Číst →

Soud o příslušnosti do království

Jan Konzal
Mt 25, 31-46

Máme advent, ale všimneme si především soudu. Advent souvisí s vánocemi, ale nejen s vánocemi. Má připomenout všem křesťanům, že jejich Pán přišel, přijde a přichází. Mezi jiným také, že kdysi dávno přišel. Proč se zrovna před vánocemi připomíná soud? Poslední soud? To jen dokazuje, že i smysl vánoc se dnešnímu věřícímu člověku kamsi posunul. Vánoce jsou…

Číst →

Dobrá zpráva pro omylné, ale věrné služebníky

Jan Konzal
Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
1999
2. neděle adventní, cyklus A

Úvod Advent připomíná, že cesta k vánočnímu setkání člověka s Bohem je velmi dynamickým dobrodružstvím, vyžaduje balancovat mezi danostmi všední reality a zaslíbením, mezi touhou a reálnou schopností člověka.   Tematizace zvěsti perikop Nejprve: pokud nějaká pravda našeho přirozeného i nadpřirozeného světa nárokuje věčný (nesmrtelný) smysl, má v sobě vždy i eschatologickou rovinu. Ta někdy…

Číst →

Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Martin Šály
Mt 3,1-12
Předneseno 5.12.2010 na liturgii Společné cesty
2. neděle adventní, cyklus A

Jan Křtitel byl podle dnešního evangelia úspěšný, za Ježíšových časů jistě úspěšnější než Ježíš sám. Koneckonců Ježíš byl jeden z mnohých, kteří díky Janovi změnili své smyšlení, i když se pak vydal vlastní cestou. Od Jana převzal Ježíš mnohé, Matouš to zdůrazňuje třeba tím, že Ježíše nechává začínat kázat stejnými slovy jako Jan, to Janovo „Čiňte…

Číst →

Manželství jako eschaton

Jan Konzal
1Kr 3, 16-28; J 4, 5-38
2008

Každý z nás už zažil, že ani velice slavný svatební obřad v chrámu Páně řádně provedený nezabránil pozdějšímu rozpadu manželství. A znáte jistě i řadu podobných ztroskotání formálně nikdy nedokončených. Pokud jsou to lidé katolicky ukázunění, ti dva se tupě vlečou životem vzájemně odcizení, nicméně k sobě vnějším poutem přikovaní. Lze se jim divit, že…

Číst →