Naděje uprostřed pádu všech jistot

Martin Šály
Iz 64,1-9; 1K 1,3-9; Mk 13,24-37
27.11.2011
1. neděle adventní, cyklus B

Pán přijde a přijde brzy, ač nevíme, kdy to bude. Toto vyznání víry si připomínáme na začátku adventu. Očekávání brzkého příchodu Páně najdeme jako samozřejmost v pavlovských textech. Marek už patří k biblickým korektorům očekávání brzkého příchodu, čteme tam, že nevíte, kdy je ten určený čas. Marek navíc možná výrokem O tom dni či hodině nikdo neví,…

Číst →

Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Mt 1,18-25
Předneseno na liturgii 19.12.2010
4. neděle adventní, cyklus A

Úvod Příběh velké lásky a důvěry Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně. Shrnutí evangelijního úryvku Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem…

Číst →

Účast na Božím království

Jan Konzal
Iz 31, 1-10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11
1999
3. neděle adventní, cyklus A

Úvod Příprava na Kristův příchod vyžaduje spolehlivou orientaci v přemíře informací a šumů, ve které musí současník žít. Na druhé straně nejde o detaily zbožného nebo dokonce dokonalého života, ale o upřímnou účast na božím království. Tematizace úryvků Iz 31, 1-10: Naděje na záchranu ohrožené existence není v modlách světa nebo nebes, ale v Hospodinu….

Číst →

Umění důvěřovat

Jan Konzal
Iz 7,10-16; Ř 1,1-7; Mt 1,18-25
1999
4.neděle adventní, cyklus A

Ani správně začatý a moudře pokračující běh za cílem nemusí dopadnout dobře, je to běh překážkový. Často rozhodne umění důvěřovat. Právě ohromné důvěry bylo třeba k rozpoznání, že prvé vánoce jsou něco víc než jen všední příběh chudé rodinky. Důvěra dá odvahu, odvaha otevře dveře k řešení i tam, kde žádné jakoby nebylo. Tematizace úryvků…

Číst →

Soud o příslušnosti do království

Jan Konzal
Mt 25, 31-46

Máme advent, ale všimneme si především soudu. Advent souvisí s vánocemi, ale nejen s vánocemi. Má připomenout všem křesťanům, že jejich Pán přišel, přijde a přichází. Mezi jiným také, že kdysi dávno přišel. Proč se zrovna před vánocemi připomíná soud? Poslední soud? To jen dokazuje, že i smysl vánoc se dnešnímu věřícímu člověku kamsi posunul. Vánoce jsou…

Číst →

Advent

Jan Konzal

Advent znamená příchod, rozumí se příchod Pána. Ke škodě křesťanů se pojem postupem doby vyprázdnil a  přeznačil romanticky. U většiny ovšem ztratil vůbec každý smysl. Ovšemže souvisí advent s vánocemi. Ale vánoce dopadly v povědomí křesťanů neméně bledě: I křesťané vidí v nich příležitost k hrám: na štědrost k dětem, na mír s andělským gloria, na betlém…

Číst →

Dobrá zpráva pro omylné, ale věrné služebníky

Jan Konzal
Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
1999
2. neděle adventní, cyklus A

Úvod Advent připomíná, že cesta k vánočnímu setkání člověka s Bohem je velmi dynamickým dobrodružstvím, vyžaduje balancovat mezi danostmi všední reality a zaslíbením, mezi touhou a reálnou schopností člověka.   Tematizace zvěsti perikop Nejprve: pokud nějaká pravda našeho přirozeného i nadpřirozeného světa nárokuje věčný (nesmrtelný) smysl, má v sobě vždy i eschatologickou rovinu. Ta někdy…

Číst →

Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Martin Šály
Mt 3,1-12
Předneseno 5.12.2010 na liturgii Společné cesty
2. neděle adventní, cyklus A

Jan Křtitel byl podle dnešního evangelia úspěšný, za Ježíšových časů jistě úspěšnější než Ježíš sám. Koneckonců Ježíš byl jeden z mnohých, kteří díky Janovi změnili své smyšlení, i když se pak vydal vlastní cestou. Od Jana převzal Ježíš mnohé, Matouš to zdůrazňuje třeba tím, že Ježíše nechává začínat kázat stejnými slovy jako Jan, to Janovo „Čiňte…

Číst →