Na co se můžeme těšit

Pavel Hradilek
Jr 33,14-16; Ž 25,1-10; 1 Te 3,9-13; L 21,25-36
2. 12. 2018, Klíček
1. neděle adventní, cyklus C

Proč čteme o 1. neděli adventní eschatologické texty? Vánoce vznikly v 1. pol. 4. stol. v Římě jako křestní termín. Od 6. století je předchází 4 adventní neděle. Římský advent byl zaměřen na Ježíšovo narození – jeho 1. příchod. Dávno předtím, snad již ve 2. stol. vnikl v Alexandrii jako křestní termín svátek Epifanie. Tento svátek…

Číst →

Hlas volajícího v pustině

Jan Zemen
Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5,16-24; J 1,6-8.19-2
18. 12. 2017, Černošice
3. neděle adventní

Třetí neděle adventní, kterou dnes slavíme, je pro mě především setkáním s Janem Křtitelem.  Během přípravy nás zaujalo, že Jan musel třikrát záporně odpovědět na otázku, kým je. Nejdříve vyznal, že není Mesiáš. Víme, že Izraelité očekávali příchod Mesiáše. Zachariáš, jeden z posledních proroků Starého Zákona, jim to připomněl takto: Rozjásej se, sijónská dcero, dcero…

Číst →

Advent – příležitost si připomenout naše bytostné nejistoty

Martin Šály
Iz 64,1-9; Ž 80, 1-7.17-19; 1K 1,3-9; Mk 13, 24-37
3. 12. 2017, Duchcov
1. neděle v Adventu, cyklus B

Dnes začínající nový rok a celké období Adventu nabízejí orientaci v čase. Podle dnešní nabídky Slova není ale čas Adventu těšením se na Vánoce, na nejhezčí období v roce, kdy andělé budou zvěstovat velikou radost. Spíše je to – a tak jsme při přípravě uchopili téma dnešních textů – příležitost si připomenout naší bytostnou nejistotu. Autor Markova…

Číst →

Jak změnit smýšlení o Adventu

Martin Šály
Iz 35,1-10; Ž 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
11. 12. 2016
3. neděle adventní, cyklus A

Adventní období nabízí provést inventuru našich očekávání, našich nadějí, inventuru toho, v co doufáme, k čemu upínáme naši budoucnost. Izajášovy naděje z prvního čtení se upínají k tomu, že sám Hospodin zachrání jeho lid: ustoupí jeho nemoci a bude odstraněna i jeho nesvatost – po nové cestě vytvořené Hospodinem neprojdou nečistí, dokonce ani hlupáci nezabloudí. Mocný Bůh svůj lid…

Číst →

Univerzalita spásy

Pavel Hradilek
Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
4. 12. 2015
2. neděle adventní

Životním posláním apoštola Pavla bylo rozšířit poznání Krista za hranice židovství. Pokoušel se povzbuzovat pohany, že oni mají ke Kristu přístup, ale zejména musel přesvědčit své souvěrce, že je to boží záměr. V Tóře se mnoho argumentů najít nedá (zaslíbení se týkají praotců a Izraele jako celku), tak v dnešní perikopě z listu křesťanské obci v Římě (kde bylo…

Číst →

Prorok Nejvyššího

Josef Kratěna
Za 3, 14-20; Iz 12, 2-6; Fp 4, 4-7; L 3, 7-18
13.12. 2015, Hradec Králové
3.neděle adventní, cyklus C

Je o něm napsáno „A ty dítě budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu“. Ježíš na jiném místě říká „Prorok, ano více než prorok, mezi těmi kdo se narodili z ženy, není nikdo větší…“ Jan Křtitel se narodil knězi Zachariášovi a matce Alžbětě. Sestřenici Marie – matky Ježíše. Jméno Jan odpovídá…

Číst →

V dychtivém očekávání

Martin Šály
Iz 64,1-9; Ž 80; 1K 1,3-9; Mk 13,24-37
30. 11. 2014, Duchcov
1. neděle adventní, cyklus B

Ty apokalyptické texty na mne nepůsobily nikdy hrůzostrašně, spíše jsem je přecházel s nezájmem. Říkal jsem si, že žijeme náš život i víru tady a teď a příliš se zaobírat zvěstmi o konci všeho je vlastně zbytečné. Nevíme, kdy konec všeho bude. Podle Marka to nevěděl ani Ježíš. Nemusíme se tedy starat, kdy „ony dny“ nastanou….

Číst →

Všetko v dobré obráti

Mária Savková
Iz 2, 1-5; Ž 122; Ř 13, 11-14; Mt 24, 36-44
1.12.2013
1. neděle adventní

V adventnom čase očakávame narodenie Krista. Otvára sa nám cesta nádeje, očakávania, dialógu a dôvery. Čakať dnes na čokoľvek v našom hektickom, uponáhľanom svete, je dosť problematické a dosť nepraktické. Už v samotnom slove je formulácia nie celkom dobrovoľná, ale niečo, čo sa musí. Čakanie má v náboženskom zmysle iný rozmer. Vnímame ho ako pozvanie, ako darovaný čas, než len ako…

Číst →

Příručka přípravy na konec světa

Martin Šály
Sf 3,14-20; Iz 12,2-6; Fp 4,4-7; L 3,7-18
Kdyně, 16.12.2012
3. neděle adventní, cyklus C

Začnu poslední větou dnešního úryvku z evangelia: napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu – doslova „evangelizoval“. Jan Křtitel tedy hlásal dobrou zprávu skrze napomínání, to plemeno zmijí je docela drsný úvod k takovému napomínání. Podržme to na mysli současně s prvním čtením i izajášovským kantikem, které působí oproti tomu hladivě: Hospodin odstranil rozsudek nad tebou … s jásotem budete…

Číst →

Hlas volajícího na poušti

Jan Konzal
Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5 ,16-24; J 1,6-8.19-28
11.12.2011
3. neděle adventní, cykus B

Tak říká text evangelia: „Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně – jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů.  Otázali se ho: Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“  Cosi neblahého ze současnosti mi to připomíná: Ani dnešní doba nepostrádá takové zbožné farizejské, jejichž hlavní starostí…

Číst →