Schopnost důvěřovat milosrdenství

Jan Konzal
1Kr 19,1-15a ; Ž 42-43; Ga 3,23-29; Lk 8,26-39
19. 6. 2016
12. neděle mezidobí, cyklus C

Římský biskup František nám doporučuje snažit se tento rok efektivněji porozumět Bohu našeho Pána Ježíše jako Bohu především milosrdnému. Spravedlivému, ale současně nejvýš milosrdnému. Zdá se mi, že dnešní liturgické perikopy nám mohou věc trochu přiblížit. Nikdy mi nepřipadal nemilosrdným příběh proroka, životem s mnoha komplikacemi už příliš unaveného, v posledku prchajícího před vztekem panovačné a…

Číst →

Kdo má rád, rozumí

Jan Konzal
Sk 16, 9-15; Ž 67; Zj 21, 10.22-22,5; J 14, 23-29
1. 5. 2016
6. neděle velkonoční, cyklus C

Neděle povelikonoční  nás vedou pradávnými stopami mystagogie čerstvě pokřtěných. Církevní obec resp. místní církev tehdy novokřtěnce odpovědně doprovázela houštinami otazníků, které čekají takového neofytu, když ve  zkušenostech všedních vztahů současného světa opadne jeho euforie z události křtu. Všichni známe třeba rozdíl osobního přilnutí k výpovědím, které nabízí dnešní žalm: „Země vydala úrodu – Bůh, náš Bůh, nám…

Číst →

Na cestě k čistému vidění

Jan Konzal
L 23,55 - 24,12
26.3.2016
Vigilie vzkříšení

Jen ve středověké hře o pašijích a vzkříšení by se stalo, že objevem prázdného hrobu se rázem změní smutek osiřelých v radost. Tak to ovšem nefunguje a nikdy by to fungovat nemohlo. Jít po stopách smrti někoho velmi blízkého, kterého pohřbili před několika hodinami, to je něco jako průchod minovým polem. Smrt je příliš hlubokou změnou…

Číst →

Za živými vztahy

Jan Konzal
Joz 5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L 15,1-3.11b-32
6. 3. 2016, Černošice
4. neděle postní, cyklus C

Podobně zní hlavní Dobrá zpráva dnešního Lukášova příběhu o marnotratném otci, který bezúspěšně vysvětluje svému staršímu spořádanému  synu, že je správné, když celý rodný dům oslavuje příchod nezdárného syna. Říká ovšem argument, kterému rozumí jen fungující vztah: „Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a…

Číst →

Přišel do svého vlastního

Jan Konzal
Jr 31, 7-14; Ž 147, 12-20; Ef 1, 3-14; J 1, 1-18
3. 1. 2016
2. neděle po Vánocích

Už od mládí mne znepokojovalo, jak se mohlo stát, co konstatuje dnešní evangelium: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.“ Domníval jsem se, že Ježíše ta zkušenost musela velmi bolet, byl vlastně v široširém světě vyhnancem, nezvaným hostem. Jenže jakkoli byl ten soucit upřímný, mířil vedle. Podobně vedle jako pláč jeruzalémských žen nad Ježíšem při cestě kříže. Plačte nikoli…

Číst →

Tři schůdné cesty ke spáse

Jan Konzal
Jb 38, 1-7.(34-41); Ž 104, 1-9.24.-25b; Žd 5, 1-10; Mk 1, 35-45
18. 10. 2015
29. neděle v mezidobí, cyklus B

Markův Ježíš věděl, že lidské společenství nemůže fungovat bez mocenských orgánů. Radí ovšem svým blízkým, aby se raději vyhnuli mnohým přehmatům výkonu moci mezi členy větších společenských celků (včetně těch náboženských). Malé společenství si může popřát regulovat vztahy milostí. I v řádu milosti přijdou chvíle obtížné, ale nikoli bezohledně zlé. Jenže moc nadmíru chutná. A tak…

Číst →

Milosrdenství přemáhá soud

Jan Konzal
Př 22,1-9; Jk 2,1-13; Mk 7,24
6.9.2015
23. neděle v mezidobí, cyklus B

Řeč Moudrosti v Písmu je zřetelná a budí naši důvěru. Má cosi z absolutních jistot. Ovšem v reálných podmínkách našich životů vidíme často, že tahle řeč jakoby umlká anebo je dokonce odmítána jako opium. Současní běženci byli kdysi natolik bohatí (a tedy Bohem požehnaní), že mohli emigrovat. Dnes jsou chudí, ale o božím království, které chudým patří, neslyšeli…

Číst →

Uzdravení k bytí s bližními

Jan Konzal
2Kr 5,1-14; Mk 1,40-45
15. 2. 2015
6. neděle po Zjevení, cyklus B

Dnešní čtení deklarují, že pro velké události uzdravení či záchrany je významná schopnost postiženého důvěřovat. Ale není důvěra jako důvěra, ne každá důvěra se stane jádrem víry (někdy uvízne v pověře), anebo se ukáže jako infantilní, a proto sterilní. A Pavel varuje: Důvěra je podmínkou nutnou, ale nikoli postačující: Ne každý, kdo intenzivně závodil, stane na…

Číst →

Trojice jako vztahový příběh

Jan Konzal
Gn 1,1-4; Ž 8,1-10; 2K 13,11-13; Mt 28,16-20
15. 6. 2014
Trojice A

Můžeme si všimnout na dnes čteném Matoušově podání Ježíšova závěrečného missio: Ježíš je neposílá vysvětlit teologicky významná tajemství, ale „získávat učedníky pro Mistra“, který právě vstupuje mimo náš svět. Ani náznak katechismu, zato aplikace zkušeností s Otcem, Synem a s Duchem. Nikoli kdo nebo co jsou, ale jak je zakouší ti,kdo jdou s Ježíšem. A získávat lidi…

Číst →

Od naděje u prázdného hrobu k naroubování do plnosti

Jan Konzal
Ř 6,3-11; J 20,1-18
19. 4. 2014
Vigilie vzkříšení Pána

Nikdo z Ježíšových přátel nečekal podobné rozuzlení drsného dramatu posledního týdne Ježíšova života. Tím spíš tedy chápali Ježíšův hrob jako poslední slovo dějin k jeho existenci. Svědky byli všichni, kdo Ježíše viděli a slyšeli umírat: Přátelé i nepřátelé, skeptici i ti, které o poslední špetky naděje připravil rychlý spád dějin. Nad vším se zavřel hrob jako v našich…

Číst →