Advent

Jan Konzal

Advent znamená příchod, rozumí se příchod Pána. Ke škodě křesťanů se pojem postupem doby vyprázdnil a  přeznačil romanticky. U většiny ovšem ztratil vůbec každý smysl. Ovšemže souvisí advent s vánocemi. Ale vánoce dopadly v povědomí křesťanů neméně bledě: I křesťané vidí v nich příležitost k hrám: na štědrost k dětem, na mír s andělským gloria, na betlém…

Číst →

Církev, její znaky a poslání

Jan Konzal

Vleklá krize Nebudu připomínat skandály, do kterých se univerzální církev římských katolíků zaplétá. Členové církve nebývají v žádné dějinné epoše výrazně mravnější než jejich okolí a nebylo to jiné ani v počátcích církve. Morálka nepatří mezi to nejdůležitější, co katolické církvi doopravdy dává nebo bere smysl. I dnes mnozí, kteří dnes ze své církve odcházejí, nečekají, že…

Číst →

Na cestě za komuniální církví

Martin Šály

Konkrétní komuniální církev je cestou neopakovatelnou, dějinami církve v malém, místem života Ducha v Božím příběhu[1] nás lidí, tedy v Božím životě s konkrétní skupinou Jeho lidu. Ambice popsat „co je komuniální církev“ musí být tedy od samého začátku mírněna. Chceme-li přesto v následujících odstavcích hovořit o některých obecných předpokladech, má tomu být rozuměno jako nabídce, aby ti,…

Číst →

Konec moderny – proč papež Benedikt XVI. opět otevírá brány katolickému antimodernismu

Thomas Assheuer

Přeloženo dle Die Zeit, 12.2.2009 Měli by být ateisté vděčni Benediktu XVI.? Ano, měli, napsal anglický historik Timothy Garton Ash po volbě papeže. Pontifex razí odkřesťanštění Evropy s předstihem, i když zamýšlí opak. Nakonec zůstane hlava katolíků bezmocná a jeho církev bude prázdnější než kdy jindy. Může být, že tato slova byla prorocká. S udělením milosti lefebvristům…

Číst →

Konstitutivní dokument církevní obce – komentovaný příklad

Martin Šály

1. Úvodní komentář Konstituce církevní obce je její „ústavou“. Jedná se o dokument velmi lidský, ve kterém se však vyjadřuje víra, že určité společenství v dané konkrétní formě je církví, a tím se hlásí k zodpovědné jednotě s Církví Kristovou. K církevní obci, která chce být „komuniální“, nelze smysluplně dojít zkratkou nějakého pouze formálního aktu. Ustavení se církevní obce…

Číst →

Ke komuniální církvi v Brazilii

Minirozhovor s Ivanou Noble zapsal Martin Šály

Ivano, v Česku se alespoň některým z nás zdá, že je třeba hledat a učit se žít alternativu k farnostem. Pod heslem „komuniální církev“ se pokoušejí takovému hledání pomoci i tyto stránky. Můžeš něco k tomuto tématu říci své zkušenosti z Tvé nedávné návštěvy Brazílie? Tam to není tak rozdělené jako u nás. Farnosti z Brazílie nikdy nevymizely, ale…

Číst →

Církev jako komunio

Hans Jorissen

(Mírně zkrácená verze převzatá z časopisu Getsemany, http://www.getsemany.cz/node/1058) 1. Církev vztahující se ke Kristu Druhý vatikánský koncil, na němž se církev sama stala předmětem sebereflexe, zahajuje svou konstituci o církvi Lumen gentium programní větou „Lumen gentium cum sit Christus“: „Kristus je světlo národů“, nikoli církev; církev své vlastní světlo nemá. Vše, co je v ní světlem, je…

Číst →