Pašijová píseň

Jiří Hort
Mt 21,1-11; Iz 50,4-9a; Ž 31,10-17; Fp 2,5-11; Mt 26,14 - 27,66
5. 4. 2020, Brno (Liturgie slova - Skype)
Neděle palem, cyklus A

Všechny tři dnes čtené resp. zpívané texty před pašijemi bychom mohli spíš než za text považovat za píseň – hymnus.

České překlady, ať už bychom použili jakýkoliv, nemá hudební znaky hymnu (a jak je to s texty v originále nedokážu posoudit, neznaje biblických jazyků), snad kromě žalmů, které v sobě hudebnost mají (často nadepsané: pro předního zpěváka; žalm zpívaný; za doprovodu ne neginot, machalat, michalat, šošanim):

Písně, které oslavují Panovníka Hospodina.

Panovníka Hospodina, který je milosrdný a zachraňuje.

Panovníka Hospodina, který panuje nad časem.

Panovníka Hospodina, který podpírá unaveného.

Panovníka Hospodina, který je proti všem nepřátelům.

Jsou to písně, ve kterých boží lid oslavuje svého Boha a připomíná jeho spasitelské skutky sobě i jiným. A ti, kteří je dnes slyší (kterým Hospodin otevřel ucho, jak slyšíme v dnešním čtení z Izaiáše)) se tak představují atributy učedníka/učednice, služebníka/služebnice:

Jeho/její poslušnost (až k smrti).

Jeho/její věrnost poslání.

jeho/její přiznání viny (jako lotr po pravici).

Jeho/její důvěru ve vše, co se děje, neboť Panovník Hospodin je s ní/m.

jeho/její spolehnutí na blízkost Panovníka Hospodina v každém okamžiku.

Apoštol dnes čtený hymnus o Kristu začíná výzvou: „Mějte v sobě smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši“.

V některých franzouzských překladech tohoto verše můžeme číst:

„Chovejte se k sobě, jako to činí ten, který zná Ježíše Krista“ ( Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Bible en francais courant).

„Chovejte se k sobě, jako to činí ten, který je sjednocen v Kristu Ježíši“ ( Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est uni à Jésus Christ. Nouvelle francais courant)

„Mezi vámi, chovejte se jako lidé sjednoceni v Kristu Ježíši“ ( Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésu. Parol de Vie 2017).

V plné síle slyšíme naplnění/přijetí úlohy služebníka v Pašijích, v tom, před čím neuhnul Ježíš. Stejně jako to, před čím uhnuli Petr, Pilát, Herodes … snad s výjimkou Šimona z Kyrény, kterého vojáci přinutili nést Kristův kříž.

Po Ježíšovi už nikdo další nemusí podstupovat stejnou službu. Ti co znají si mohou vzpomenou na Briana, který to zkusil.( https://www.youtube.com/watch?v=DjjK1YoTZTc)