Být lepšími lidmi

Josef Kratěna
Biblický text: Iz 9,2-7; Ž 96; Tt 2,11-14; L 2,1-20
Předneseno: 25. 12. 2016, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně.

Dnes slavíme svátek Kristova narození. Původ tohoto svátku není zcela jasný. Nejspíše byl ovlivněn pohanskými slavnostmi zimního slunovratu. Slavení Vánoc, vzniklo patrně v první polovině čtvrtého století. Nejstarší záznam je z roku 354, kde je na dvou místech Filokalova chronografu uveden 25 prosinec jako den narození Ježíše Krista. Římané slavili tento den, jako svátek „slunce nepřemoženého“ –…

Číst →

Přišel do svého vlastního

Jan Konzal
Biblický text: Jr 31, 7-14; Ž 147, 12-20; Ef 1, 3-14; J 1, 1-18
Předneseno: 3. 1. 2016. 2. neděle po Vánocích.

Už od mládí mne znepokojovalo, jak se mohlo stát, co konstatuje dnešní evangelium: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.“ Domníval jsem se, že Ježíše ta zkušenost musela velmi bolet, byl vlastně v široširém světě vyhnancem, nezvaným hostem. Jenže jakkoli byl ten soucit upřímný, mířil vedle. Podobně vedle jako pláč jeruzalémských žen nad Ježíšem při cestě kříže. Plačte nikoli…

Číst →

Narodil se pro nás

Pavla Stašová
Biblický text: Iz 52,7-10; Ž 98; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25. 12. 2015, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně.

Slova chápeme obvykle jako vyjádření představ, myšlenek, poznání, existence a vlastně jako kódy k porozumění a komunikaci mezi lidmi. V dnešním prvním čtení (Iz 52, 7 – 10), jsme slyšeli slova proroka Izaiáše, která byla předzvěstí Spasitelova příchodu na svět. Prorok jakoby nemohl ani popadnout dech z jemu zjevené tak významné události. Jeho nitro doslova přetékalo radostí, kterou…

Číst →

Příběh k chvále Boží slávy

Martin Šály
Biblický text: Jr 31, 7-14; Ž 98; Ef 1,3-14; J 1,1–18
Předneseno: 4. 1. 2015. 2. neděle po Vánocich, cyklus B.

Pojďme si udělat společně výlet do minulosti. Zkusme se v myšlenkách přenést do doby konce prvního století, do doby, kdy asi psal autor Janova evangelia a (nejspíš o něco dříve) také autor listu Efezským. Budeme v době, kdy stejně jako my lidé hledají své jistoty, opory pro smysl svého života, kdy zápasí se svými strachy, posilují své…

Číst →

Narozen pro přebývání s námi

Josef Staša
Biblický text: Iz 52, 7-10; Ž 98; Žd 1, 1-12; J 1, 1-14
Předneseno: 25. 12. 2014, Hradec Králové. Slavnost Narození Páně, cyklus B.

Už od včerejšího večera zní patrně ve všech kostelích nejznámější vánoční koleda „Narodil se Kristus Pán“ a bude znít pravděpodobně po celou vánoční dobu. V textu této původně husitské vánoční písně z 15. století je oslavováno naplnění starozákonních proroctví a očekáváný příchod Mesiáše (vykvetení výhonku kmene Jesse, původ Spasitele z královského rodu Davidova, přemožení Vládce temnot Baliáše…

Číst →

Otevřené nebe

Josef Staša
Biblický text: Iz 42,1–9; Ž 29; Sk 10,34–43; Mt 3,13–17
Předneseno: 12. 1. 2014, Hradec Králové. Křtu Páně, cyklus A.

Asi budu v dnešní řeči monotématický. Slyšeli jsme: „Otevřelo se nebe, a spatřil Ducha Božího, jak k němu promlouvá: „Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil“. Dnešní úryvek evangelia nám předkládá skutečnou „první akci“ Ježíšova působení na veřejnosti – jeho křest v Jordánu a také to, co se při tom událo a následovalo. Připomenu, že Lukáš…

Číst →

Jak se Slovo stane tělem

Martin Šály
Biblický text: Jr 31,7-14; Ž 147,12-20; Ef 1,3-14; J 1 (1-9) 10-18
Předneseno: 5.5.2014, Praha. 2. neděle po Vánocích 2014.

V dnešních textech můžeme najít jakoby dva různé příběhy. První je dobře uvěřitelný příběh lidí, kteří se všichni narodili z vůle těla či z vůle muže (cituji tu genderově nevyváženou janovskou formulaci). Cesta životem takových lidí je leckdy klopýtavá, dnešní Jeremjášovo proroctví zní do situace, kdy taková cesta, zde dokonce cesta celého národa, je v etapě přímo beznadějné:…

Číst →

Trojí záchrana

Martin Šály
Biblický text: Iz 52,7-10; Žd 1,1-12; J 1,1-14
Předneseno: 25.12.2011. Slavnost narození Páně.

Dnes se nám může vyplatit naše adventní usilování, kdy jsme připravovali a slavili více liturgií než obvykle, protože témata adventu nám pomáhají zpřístupnit i dnešní texty. V adventu jsme hovořili mimo jiné o víře v trojí Pánovo přicházení: přišel v těle na tento svět – to dnes oslavujeme zvláštním způsobem – přijde na konci času a přichází…

Číst →

Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Biblický text: Mt 1,18-25
Předneseno: Předneseno na liturgii 19.12.2010. 4. neděle adventní, cyklus A.

Úvod Příběh velké lásky a důvěry Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně. Shrnutí evangelijního úryvku Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem…

Číst →

O tom, co se vskutku stalo

Jan Konzal

Vítězícímu křesťanství se kdysi podařilo vytlačit mimo hrací plochu starší magické rituály spojené se zimním slunovratem. Jako buldozer tenkrát posloužila silovým stratégům památka Ježíšova narození. Nevíme ani rok, natož měsíc a den Ježíšova narození, nevíme ani jiné důležité okolnosti jeho příchodu na svět, tehdy se takové věci netesaly do skály ani nepsaly do knih. Proto…

Číst →