Být připraven ke žni

Josef Kratěna
Biblický text: Ex 17,1-7; Ž 95; Ř 5,1-11; J 4,5-42
Předneseno: 19. 3. 2017, Hradec Králové. 3. neděle v postu, cyklus A.

I dnes jsou lidé zapomětliví, věčně nespokojení, pochybovační, prostě nedokonalí. Ne jinak tomu bylo v Mojžíšově době. Izraelité často zapomínali na to, že je Bůh provázel pomocí nejen při útěku z Egypta, ale i při následném putování pouští. Těžce snášeli útrapy, které je cestou potkávali. V Egyptě sice trpěli, ale měli alespoň co jíst a pít. Na…

Číst →

Dva druhy statečnosti

Martin Šály
Biblický text: Gn 2,15-17;3,1-7; Ž 32; Ř 5,12-19; Mt 4,1-11
Předneseno: 5. 3. 2017, Klíček. 1. neděle postní, cyklus A.

Dnešní texty nabízejí dvě velká povzbuzení. První povzbuzení je, že zlu můžeme čelit. Onen příběh o Ježíšových pokušeních na poušti je „typovým“ příběhem pro nás. V Matoušově evangeliu je Ježíš bezprostředně před dnešním úryvkem pokřtěn a označen za Božího syna, toho milovaného, ve kterém Bůh nalezl zalíbení. A to je i náš příběh: i my jsme…

Číst →

Vůně skvělé budoucnosti

Pavlína Stašová
Biblický text: Iz 43,16-21; Ž 126; Fp 3,4b-14; J 12,1-8
Předneseno: 13. 3. 2016, Hradec Králové. 5. neděle postní, cyklus C.

V dnešním prvním čtení k nám zazněla Izaiášova slova z prostoru babylonského zajetí. Izraelitům v objektivně beznadějné situaci, ukázal prorok skvělou budoucnost. Samotný Izrael si nikdy nemohl myslet, že přemůže přesilu babylonské říše. To může jenom Hospodin. I z takové situace vytvoří novou cestu, tak jak to udělal při vyvedení Izraele z Egypta. Takový je Bůh Izraele – udělá…

Číst →

Za živými vztahy

Jan Konzal
Biblický text: Joz 5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L 15,1-3.11b-32
Předneseno: 6. 3. 2016, Černošice. 4. neděle postní, cyklus C.

Podobně zní hlavní Dobrá zpráva dnešního Lukášova příběhu o marnotratném otci, který bezúspěšně vysvětluje svému staršímu spořádanému  synu, že je správné, když celý rodný dům oslavuje příchod nezdárného syna. Říká ovšem argument, kterému rozumí jen fungující vztah: „Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a…

Číst →

Otče, do Tvojich rúk

Gabriela Buknová
Biblický text: Iz 50, 4-9a; Ž 31, 9-16; Fp 2, 5-11; Mk 14,1 - 15,47
Předneseno: 29. 3. 2015, Marianka. 6. neděle postní (neděle palem).

Pašie sú zhrnutím, zhustením Ježišovho poslania, jeho „kariéry potulného kazateľa“, až po ľudsky nevábny koniec – smrť ukrižovaním. Keď Ježiš začínal svoju verejnú činnosť, odišiel na púšť. Dnes by išiel možno na duchovné cvičenia. Po trojitom pokúšaní čítame, že ho diabol na čas opustil. /Lk 4,13/. Na čas… Keď  Ježiš visel na kríži a jeho zmučené…

Číst →

Do života se vstupuje smrtí

Martin Šály
Biblický text: Jer 31,31–34; Ž 51,1–12; He 5,5–10; J 12,20–33
Předneseno: 22. 3. 2015, Duchcov. 5. neděle postní, cyklus B.

Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. To je řeč o smrti, já přitom věřím, že největší lidská síla, kterou máme, je vůle k životu, starý Freud tomu říkal „pud k životu“. V nejrůznějších situacích, bez ohledu na věk, stav nebo situaci, přece lidé žijí a chtějí žít a nikoli umřít, chtějí si život zachovat a rozmnožit, předat…

Číst →

Abrahamovská víra

Martin Šály
Biblický text: Gn 17,1-7.15-16; Ř 4,13-25; Mk 8,31-38
Předneseno: 1. 3. 2015, Kdyně. 2. neděle v postu, cyklus A.

Pojďme si představit dnešní úryvek evangelia jako příběh, který se odehrává před našima očima. Uvidíme Ježíše, jak se zřejmě začíná vyrovnávat s tušením, že jeho úsilí o hlásání a zpřítomňování blízkosti Božího království nemusí dopadnout – lidskýma očima viděno – úspěšně. Ježíš předtím uvěřil, že Boží království je blízko a on sám v příběhu jeho příchodu má…

Číst →

Naděje pro suché kosti

Gabriela Buknová
Biblický text: Ez 37,1-14; Ž 130; Rim 8,6-11; Jn 11,1-45
Předneseno: 6. 4. 2014. 5. neděle postní, cyklus A.

Obraz šírej planiny, vyprahnutej od slnka, a na nej  kam len oko dovidí, rozhádzané pozostatky mŕtvych, ktorí padli  pri vojne a nepokojoch.  Ani z tých pozostatkov už veĺa nezostalo. Len suché a od slnka vybielené kosti. Mäso a koža už dávno podľahli rozkladu, alebo ich zožrali supy. Ten pohľad je tak bezútešný a beznádejný, že každý, kto sa pozrie, hovorí: „Suché…

Číst →

Důvěra umožňuje vzdát se i toho nejcennějšího, včetně vlastní minulosti

Martin Šály
Biblický text: Iz 43,16-21; Ž 126; Fp 3,4b-14; J 12, 1-8
Předneseno: 17.3.2013. 5. neděle postní, cykus C.

Téma dnešní liturgie jsme při přípravě pojmenovali větou „Důvěra umožňuje vzdát se i toho nejcennějšího, včetně vlastní minulosti“. Uvažovali jsme o tom, že ani jeden z dnešních textů minulostí nepohrdá. A v naší minulosti skutečně leží leccos cenného, co může být dobrou oporou naší a nejen naší budoucnosti. Mnoho okolností v naší minulosti bylo dobrých a mnoho…

Číst →

Aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí

Jan Konzal
Biblický text: 1Sa 16, 1-13; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41
Předneseno: 3.4.2011. 4. neděle v Postu, cyklus A.

Je dobře, že každoročně na nás naléhají ty skvělé texty, kdysi formující katechumeny před jejich křestní velikou nocí. Leckdy nám to trochu vyjasní po léta a po desetiletí unikajíci smysl některých důležitých prvků našeho křestního povolání. Dám příklad: Když jsem kdysi v sedmdesátých letech poprvé v životě kontaktoval prazvláštní prostředí mentálně retardovaných dětí, připadal mi ten ústav…

Číst →