Odpovědět na pozvání

Jan Konzal
Biblický text: Ex 32,1-14; Ž 106,1-6.19-23; Fp 4,1-9; Mt 22,1-14
Předneseno: 15. října 2017, Klíček. 28. neděle v mezidobí, cyklus A.

Tým připravující dnešní liturgii porozuměl úryvkům Písma jako nápovědi našemu hledání dospělé odpovědi osvobozených lidí na různé boží výzvy. Nebývají ta boží pozvání vždy jasná, někdy vynesou na světlo řadu otazníků. I velké duše jako třeba Marie Nazaretská nebo Ježíš v Getsemanech se musely optat, jak tomu pozvání rozumět. Mnohokrát to bývá výzva překročit nějakou naši…

Číst →

Lidská bída jako jeviště slávy Boží

Jan Konzal
Biblický text: Nu 11,24-30; Žalm 104, 24-34.35b; Sk 2,1-21; J 20,19-23
Předneseno: 4. 6. 2016. Letnice 2017.

Duch boží je tajemstvím. Když tajemství začne jednat, bývá kolem toho hodně nedorozumění. Dotknout se smyslu působení tajemna je možné způsobem, který nám naznačí přímo či nepřímo Duch sám. Ale i tenhle poukaz má formu znamení. Třeba znamení ohnivého keře, ohnivých jazyků, holubice, prorockého vnuknutí, daru pokoje – šálom. Jde o epifanii, nikoli o teofanii….

Číst →

Komuniální forma církve

Jan Konzal

Napřed poznámka: Tradice církví reformovaných se domnívám se liší od tradice římských katolíků i co do vnímání významu církve. Reformace má porozumění pro církev univerzální, ovšem v poloze víceméně virtuální reality. Pragmaticky chápe církev jako formu organizace pastorační péče. Katolík od církve očekává mnohem víc, ať už právem či neprávem ji má za živoucí realitu, se kterou se setkává vírou, a proto také církev mu nějak souvisí s konečnou spásou.

Číst →

Celoživotní zápas o trvalou svobodu

Jan Konzal
Biblický text: Iz 42,19; Mt 3,13-17
Předneseno: 8. 1. 2017, Černošice. Neděle křtu Páně, cyklus A.

Sešly se nám dnes vedle vzkříšení Páně ještě dvě slavnosti: křest Páně a obnova naších manželských závazků Je to výhoda, protože vzájemně na sebe vrhají pronikavější světlo nez jindy. A jde v obou případech o významné příležitosti v dějinách záchrany lidské smysluplnosti, protože ilustrují, jak srovnat lidskou svobodu s povoláváním, jak věříme, povoláváním také božským. Ježíšův křest u…

Číst →

Milosrdenství mocnější než spravedlivost

Jan Konzal
Biblický text: Jr 18, 1-11; Ž 139, 1-6.13-18; Fil 1-21; L 14, 25-33
Předneseno: 4. 9. 2019. 23. neděle v mezidobí, cyklus C.

Fascinuje mne prorokovo poselství o hrnčířově tvorbě: Hospodin tu nabízí člověku příklad svobodné vůle, vybavené svrchovanou spravedlností a zároveň svrchovaným milosrdenstvím. Všimněte si: Hrnčíř jistě někdy tvoří i tak, že dílo svých rukou vrátí do beztvarosti, vznikající miska nebo amfora ztrácí tak už neodvolatelně jakýkoli smysl či příslib smyslu, už navždy je bez budoucnosti. Prorok…

Číst →

Schopnost důvěřovat milosrdenství

Jan Konzal
Biblický text: 1Kr 19,1-15a ; Ž 42-43; Ga 3,23-29; Lk 8,26-39
Předneseno: 19. 6. 2016. 12. neděle mezidobí, cyklus C.

Římský biskup František nám doporučuje snažit se tento rok efektivněji porozumět Bohu našeho Pána Ježíše jako Bohu především milosrdnému. Spravedlivému, ale současně nejvýš milosrdnému. Zdá se mi, že dnešní liturgické perikopy nám mohou věc trochu přiblížit. Nikdy mi nepřipadal nemilosrdným příběh proroka, životem s mnoha komplikacemi už příliš unaveného, v posledku prchajícího před vztekem panovačné a…

Číst →

Kdo má rád, rozumí

Jan Konzal
Biblický text: Sk 16, 9-15; Ž 67; Zj 21, 10.22-22,5; J 14, 23-29
Předneseno: 1. 5. 2016. 6. neděle velkonoční, cyklus C.

Neděle povelikonoční  nás vedou pradávnými stopami mystagogie čerstvě pokřtěných. Církevní obec resp. místní církev tehdy novokřtěnce odpovědně doprovázela houštinami otazníků, které čekají takového neofytu, když ve  zkušenostech všedních vztahů současného světa opadne jeho euforie z události křtu. Všichni známe třeba rozdíl osobního přilnutí k výpovědím, které nabízí dnešní žalm: „Země vydala úrodu – Bůh, náš Bůh, nám…

Číst →

Na cestě k čistému vidění

Jan Konzal
Biblický text: L 23,55 - 24,12
Předneseno: 26.3.2016. Vigilie vzkříšení.

Jen ve středověké hře o pašijích a vzkříšení by se stalo, že objevem prázdného hrobu se rázem změní smutek osiřelých v radost. Tak to ovšem nefunguje a nikdy by to fungovat nemohlo. Jít po stopách smrti někoho velmi blízkého, kterého pohřbili před několika hodinami, to je něco jako průchod minovým polem. Smrt je příliš hlubokou změnou…

Číst →

Za živými vztahy

Jan Konzal
Biblický text: Joz 5,9-12; Ž 32; 2K 5,16-21; L 15,1-3.11b-32
Předneseno: 6. 3. 2016, Černošice. 4. neděle postní, cyklus C.

Podobně zní hlavní Dobrá zpráva dnešního Lukášova příběhu o marnotratném otci, který bezúspěšně vysvětluje svému staršímu spořádanému  synu, že je správné, když celý rodný dům oslavuje příchod nezdárného syna. Říká ovšem argument, kterému rozumí jen fungující vztah: „Synu, ty jsi vždycky se mnou, a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a…

Číst →

Přišel do svého vlastního

Jan Konzal
Biblický text: Jr 31, 7-14; Ž 147, 12-20; Ef 1, 3-14; J 1, 1-18
Předneseno: 3. 1. 2016. 2. neděle po Vánocích.

Už od mládí mne znepokojovalo, jak se mohlo stát, co konstatuje dnešní evangelium: „Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.“ Domníval jsem se, že Ježíše ta zkušenost musela velmi bolet, byl vlastně v široširém světě vyhnancem, nezvaným hostem. Jenže jakkoli byl ten soucit upřímný, mířil vedle. Podobně vedle jako pláč jeruzalémských žen nad Ježíšem při cestě kříže. Plačte nikoli…

Číst →