Duch zjevuje to, co je Ježíšovo i Otcovo

Josef Staša
Biblický text: Př 8,1-4.22-31; Ž 8; Ř 5,1-5; J 16,12-15
Předneseno: 16. 6, 2019, Hradec Králové. Neděle sv. Trojice, cyklus C.

Na úvod drobný postřeh. Neděle sv. Trojice tvoří v církevním roce předěl, po němž začíná druhé liturgické mezidobí, nejdelší období církevního roku. Přijde mi to jako jakási paralela k našemu lidskému životu, kdy po prvním období poznávání Ježíše po jeho zjevení (což je jako první mezidobí), přichází období očekávání (i eschatologické), které má být člověkem naplňováno…

Číst →

Naše poznávací znamení

Josef Kratěna
Biblický text: Sk 11,1-18; Zj 21,1-6; J 13,31-35
Předneseno: 19. 5. 2019, Hradec Králové. 5. neděle velikonoční, cyklus C.

Ve všech dnešních textech (kromě žalmu) se vyskytuje jedno stejné slovo „nové-nový“. Petr je ve vytržení (vidění) přiveden k novému pohledu na přístup k věcem, jež byli dosud považovány za nečisté. Velmi podrobný seznam čistého a nečistého můžeme nalézt v knize Leviticus. Z pohledu Židů bylo nečisté i stolování a jakýkoliv styk s pohany. Petrovi bylo v Cesarei na Korneliově…

Číst →

Ježišov štýl vodcovstva

Mária Savková
Biblický text: Sk 9,36-43; Ž 23; Zj 7,9-17; J 10,22-30
Předneseno: 12. 5. 2019, Mariánka. 4. neděle velikonoční, cyklus C.

Romantický obraz biblického pastiera, ktorý si dneska predstavujeme, je veľmi vzdialený od skutočnosti tamojšej doby. A tá skutočnosť bola drsná. Biblický pastier žil na okraji spoločnosti, číhalo naňho neustále nebezpečenstvo v divočine, smrdel lebo sa neumýval a bol osamelý, lebo jeho spoločníkmi boli viac ovce ako ľudia. Pastieri boli súčasťou histórie a folklóru židovskej spoločnosti,…

Číst →

Smysl služby v církvi

Jan Konzal
Biblický text: Jl 3,1-5; L 10,16-20
Předneseno: 20. 4. 2019, Strašice. Obnova závazků - alokuce.

Text proroka Joela patrně vyvolalo vidění globálního kolapsu, kdy selhávají dosavadní po staletí spolehlivé institucionální opory bezpečí. Pro vyvolený lid vidí prorok náhradu v tom, že pro autentickou  roli proroků dostávají  pomoc Ducha ti poslední ve společnosti:  děti, starci, děvečky. Kolaps jistot i důvěryhodnosti zde a teď zažíváme v  církvi. do které jsme byli kdysi pokřtěni….

Číst →

Kristus žije ve společenství s námi

Pavlína Stašová
Biblický text: Ř 6,3–11; J 20,1–18
Předneseno: 21. 4. 2019, Strašice. Velikonoční vigilie 2019.

Budeme dnes obnovovat svůj křest. Slova z listu apoštola Pavla Římanům měla adresáty přimět k tomu, aby vyvodili důsledky z toho, že byli pokřtěni. Ta slova jsou výzvou i pro nás. Ježíšova smrt se nás bytostně dotýká a z toho bychom měli vyvodit závěry, aby to bylo znát na našem životě. To, co se v Kristu stalo, je obrazem…

Číst →

Prvý, kto prešliel údolím smrti

Gabriela Buknová
Biblický text: J 18-19
Předneseno: 19. 4. 2019, Strašice. Velký pátek 2019.

Práve sme si vypočuli Pašie , ako ich vnímala cirkevná obec  na sklonku 1.st. nášho letopočtu.  V ich podaní Ježiš nie je ako ovca vedená na bitúnok. Je to víťaz, ktorý už vopred vie, ako to dopadne, vie, že smrti nepatrí konečné víťazstvo, ale že ono patrí Bohu, Ježišovmu  Otcovi a Jeho kráľovstvu. Cez údesný…

Číst →

Triumfální příjezd krále nebo provokace?

JIří Palla
Biblický text: L 19,28-40
Předneseno: 14.4.2019, Brno. 6. neděle postní (palmová).

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma s velkou slávou za doprovodu zástupu lidí, které si za svého veřejného působení nashromáždil a k nimž se postupně přidávají další poutníci směřující na velikonoční svátky. Všichni se radují, očekávají nové království a hlasitě provolávají Ježíše za krále. Přitom Ježíš vstupuje do Jeruzaléma přesně podle židovských zvyklostí pro příjezd krále, tedy po královské…

Číst →

Cesta k osvobození

Pavlína Stašová
Biblický text: Gn 15,1-12.17-18, Ž 27, Fp 3,17-4,1, Lk 13,31-35
Předneseno: 17.3.2019, Hradec Králové. 2. neděle postní.

Cestu k osvobození vidíme dnes spíš ve své činnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li cokoliv v životě získat, musíme hodně pracovat a hodně se snažit. Pak ale pro nás může být těžké uvěřit, že Bůh je k nám štědrý zadarmo. Abraham považoval za svého osvoboditele výhradně Hospodina a svobodu tedy považoval za jeho dar. Neměl dosud potomka…

Číst →

Od dôvery k dôvere

Magdalena Mihaliková
Biblický text: Dt 26,1-11, Ž 91,1-2,9-16, Řím 10,8b-13, L 4,1-13
Předneseno: 10. 3. 2019. 1. neděle postní, cyklus C.

Biblický text:  Marianka, 1.nedeľa pôstna, rok C Témou dnešnej liturgie je dôvera, ktorá zachráni každého z nás i svet. 91. žalm je obrazom toho, ako sa starala o nás naša matka, keď sme boli malí a bezbranní. Navonok sa môže zdať, že si to vôbec nepamätáme. Zdanie neklame: naša mozgová kôra bola natoľko nezrelá, že si naozaj nemôžeme pamätať…

Číst →

Svoboda navzdory očekávání

Jan Zemen
Biblický text: Iz 55,10-13; Ž 92; 1K 15,51-58; L 6,39-49
Předneseno: 3. 3. 2019, Černošice. 8. neděle po Zjevení Páně, cyklus C.

Téma dnešní liturgie vychází především z prvního čtení. Jde o text ze samotného závěru tzv. Deutero-Izajáše, což jsou kapitoly 40 až 55. Izajáš tu připravuje Izraelity na návrat z babylonského zajetí, kam se dostali pro svou nevěrnost Hospodinu. Nyní se nezaslouženě a díky Hospodinově milosti mohou vrátit do Jeruzaléma. Stane se tak prostřednictvím perského krále…

Číst →