Bohatství a Boží království

Jiří Palla
Biblický text: Jb 23,1-9.16-17; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31
Předneseno: 14. 10. 2018, Brno. 28. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přiznávám, že ten bohatý člověk z dnešního evangelního čtení je mi hodně sympatický. Přestože měl značný majetek, dokázal od svého mládí vést zbožný a spořádaný život. Kdyby některé z přikázání Desatera nedodržoval obvyklým způsobem a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jistě by mu to Ježíš připomněl, aby o sobě neměl tak přehnané mínění. Bohatství tedy…

Číst →

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky

Jan Zemen
Biblický text: Jb 1,1.2,1-11; Ž 26; Žd 1,1-4.2,5-12; Mk 10, 2-16
Předneseno: 8. 10. 2018, Klíček. 27. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky – to je téma dnešní liturgie. Těžko si představit obtížnější a ambicióznější téma. Během přípravy s námi ale tato zásadní otázka rezonovala jako spojnice mezi prvním a druhým čtením. Pokusím se tu teď formulovat několik poznámek – první část bude spíš pro připomenutí, druhá bude pokusem o osobní reflexi. Musím ale…

Číst →

Kto chce ísť za mnou

Magdaléna Mihaliková
Biblický text: Přísloví 1,20-33, Ž 19, Jk 3,1-12, Mk 8,27-38
Předneseno: 16. 9. 2018, Marianka. 24. neděle v mezidobí, cyklus B.

Keď malé deti povedia niečo, čo nesedí, obyčajne sa ich pýtame, či chcú myť múdri, alebo hlúpi? O to viac my, dospelí, akí vlastne chceme byť a podľa čoho sa orientujeme? Kniha prísloví zhromaždila základné poučenia života, ktorú podľa tradície napísal kráľ Šalamún, aby sa človek naučil múdrosti a kázni, spravodlivosti a rozvahe, umeniu dať sa viesť. Múdrosť sa…

Číst →

Otevřít se záchraně

Pavlina Stašová
Biblický text: Př 22,1-2.8-9.22-23; Ž 125; Jk 2,1-17; Mk 7,24-27
Předneseno: 9. 9. 2018, Hradec Králové. 23. neděle v mezidobí, cyklus B.

  Z knihy Přísloví, která popisuje zdroj moudrosti, a také popis praktického jednání vedoucího ke kvalitnímu životu jsme dnes v prvním čtení slyšeli: „Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato!“ Nad tématem bohatství, jsme měli možnost zamyslet se i při poslechu druhého čtení. To proto, abychom si mohli připomenout, že bohatství…

Číst →

Pokoj pro zadlužené

Jan Konzal
Biblický text: 2 Sa 7,1-14a; Ž 89, 20-37; Ef 2,11-22; Mk 6,30-34.53-56
Předneseno: 22. 7. 2018, Strašice. 16. neděle v mezidobí, cyklus B.

Připomenu, co jistě všichni dávno víte: V českém překladu modlitby Otčenáš je oproti originálu chyba. Prosíme tam Otce na nebesích, aby nám odpustil naše viny. Novozákonní texty prosí o odpuštění našich dluhů. Máme vždy nějaký menší či větší dluh vůči našim bližním i vůči Otci nás všech. Díky našemu Bohu jsme povstali z prachu země…

Číst →

Radosť z Božej prítomnosti

Gabriela Buknová
Biblický text: 2Sa 6,1-5.12b-19; Ž 24; Ef 1,3-14; Mk 6,14-29
Předneseno: 15. 7. 2018, Strašice. 15. neděle v mezidobí, cyklus B.

Téma liturgie vyzdvihuje radosť z Božej prítomnosti a z Jeho požehnania nad imidž a „čo si ľudia o mne pomyslia“, keď sa budem/nebudem chovať tak, ako to odo mňa môj status očakáva! V prvom čítaní stretávame SZ kráľa Dávida, ako spontánne, priam neviazane tancuje pred Božou archou, keď ju prenášali do Jeruzalema. Až máme pokušenie…

Číst →

Boží království jako podobenství i živá skutečnost

Martin Šály
Biblický text: 1 Sa 15,34-16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4,26-34
Předneseno: 17. 6. 2018, Klíček. 11. neděle v mezidobí, cyklus B.

Boží království se prosazuje svou vlastní silou bez okázalosti, tak jsme uchopili při přípravě téma dnešních textů. Ve světě plném různých okázale se ukazujících sil se to nepřijímá lehce. Ještě méně jsme otevřeni přijímat pro naše vlastní životy, že Boží království je Boží, že se má v našich životech prosadit svou vlastní silou, ne naší. My…

Číst →

Moudrost lidství a anarchie Boží

Jiří Palla
Biblický text: 1 Sa 8,4-20;11,14-15, 2K 4,13-5,1, Mk 3,20-35
Předneseno: 10. 6. 2018, Brno. 10. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přání izraelského lidu mít krále, které zaznamenává dnešní starozákonní čtení, bylo naprosto pochopitelné a jistě i politicky moudré. Vždyť za vlády soudců neměl Izrael ústřední vládu a byl to jen jakýsi náboženský svaz dvanácti kmenů sdružených kolem schrány smlouvy. Každý izraelský kmen se spravoval sám a až v případě vážného ohrožení některého z nich se objevil Bohem…

Číst →

Pán nejen nad sobotou

Pavlina Stašová
Biblický text: 1S 3,1–20; Ž 139; 2K 4,5–12; Mk 2 23–3
Předneseno: 3. 6. 2018, Hradec Králové. 9. neděle v mezidobí, cyklus B.

Příběh dnešního prvního čtení byl z doby soudců tj. z 11. století před naším letopočtem. V popisované době zrovna žádný soudce nebyl, byla tedy krizová situace. Izraelské kmeny neměly žádné jednotné vedení a spojoval je pouze Hospodinův stánek v Šílu, byl to takový mobilní předchůdce chrámu. V tom stánku sloužil jako velekněz Éli se svými syny, kteří však na…

Číst →

Završení Velikonoc v nás

Josef Staša
Biblický text: Sk 2,1–21; Ž 104; Ř 8,22-27; J 15,26-27; 16,4b-15
Předneseno: 20. 5. 2018, Hradec Králové. Slavnost Seslání Ducha svatého, B.

Dnes slavíme liturgii, kdy si připomínáme završení Velikonoc, završení které je událostí potvrzující Boží věrnost v dějinách spásy. Bůh se nám ze své lásky dal poznat v Ježíši z Nazareta; který jako člověk prožil vše lidské, včetně pokušení a přitom naplnil bezezbytku (tedy až k smrti) vůli Boží. Vírou a životními prožitky, jsme stejně jako jeho učedníci, přijali jeho…

Číst →