Na co se můžeme těšit

Pavel Hradilek
Biblický text: Jr 33,14-16; Ž 25,1-10; 1 Te 3,9-13; L 21,25-36
Předneseno: 2. 12. 2018, Klíček. 1. neděle adventní, cyklus C.

Proč čteme o 1. neděli adventní eschatologické texty? Vánoce vznikly v 1. pol. 4. stol. v Římě jako křestní termín. Od 6. století je předchází 4 adventní neděle. Římský advent byl zaměřen na Ježíšovo narození – jeho 1. příchod. Dávno předtím, snad již ve 2. stol. vnikl v Alexandrii jako křestní termín svátek Epifanie. Tento svátek…

Číst →

Aby vás někdo nesvedl

Josef Staša
Biblický text: 1 Sa 1,4-20; Žd 10,25; Mk 13,1-8
Předneseno: 18. 11. 2018, Hradec Králové. 33. neděle v mezidobí, cyklus B.

Dnes je předposlední neděle liturgického roku a texty 2. čtení (Žd 10,25) a evangelia (Mk 13, 1-8) mají eschatologický charakter. Tento motiv zvěstování završení Božího jednání na „konci světa“ a nezbytnost pohrom, které jej budou provázet, se odráží již v textech od čtvrtka a pokračuje i v Mk evangeliu, které připadá na příští středu. Aby se nám…

Číst →

Dať všetko zo svojho nedostatku

Gabriela Buknová
Biblický text: Rt 3,1-5. 4,13-17; Ž 127; Žd 9,24-28; Mk 12,38-44
Předneseno: 11. 11. 2018, Marianka. 32. neděle v mezidobí, cyklus B.

Možno sa opýtate a pozastavíte nad tým, ako je možné dať VŠETKO a ešte k tomu z  NEDOSTATKU ? Veď psychológovia často hovoria, že môžme dať len to, čo máme, a v takej kvalite, akú vlastníme.  Keď naše zdroje vyschli, nemáme čo dať. Platí to na rovine hmotnej, citovej, duchovnej. Ale Biblia nás na viacerých…

Číst →

Dvojjediné zaslíbení

Martin Šály
Biblický text: Rt 1,1-18; Ž 146; Žd 9,11-14; Mk 12,28-34
Předneseno: 4. 11. 2018, Klíček. 31. neděle v mezidobí, cyklus B.

Téma dvojjediného přikázání lásky nabízí nakreslit hezký, barvotiskový obrázek. Mně ale takové kreslení moc nešlo, při psaní homilie mne napadaly spíše věci temnější. Nejprve – jde tady o příkaz lásky k Bohu a bližnímu. Ale lze lásku nařídit? Není láska, tedy schopnost přijmout dobro toho druhého jako motivaci pro mé uvažování a jednání, spíše darem milosti?…

Číst →

Dát svůj život

Josef Kratěna
Biblický text: Jb 38,1-7.34-41; Ž 104; Žd 5,1-10; Mk 10,35-45
Předneseno: 21.10.2018, Hradec Králové. 29. neděle v mezidobí, cyklus B.

Dnešní evangelium sestává ze dvou rozhovorů mezi učedníky a Ježíšem. Už několikrát se hovořilo o bratrech Jakubovi a Janovi Zebedeových. Sám Ježíš je nazýval syny hromu. Byli známí svojí prudkostí. Zároveň patřili mezi oblíbence a spolu s Petrem tvořili učednické jádro. Podle tradice byla jejich matka příbuznou Panny Marie, tudíš bratři byli příbuzní Ježíše. Neporozumění a…

Číst →

Bohatství a Boží království

Jiří Palla
Biblický text: Jb 23,1-9.16-17; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31
Předneseno: 14. 10. 2018, Brno. 28. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přiznávám, že ten bohatý člověk z dnešního evangelního čtení je mi hodně sympatický. Přestože měl značný majetek, dokázal od svého mládí vést zbožný a spořádaný život. Kdyby některé z přikázání Desatera nedodržoval obvyklým způsobem a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jistě by mu to Ježíš připomněl, aby o sobě neměl tak přehnané mínění. Bohatství tedy…

Číst →

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky

Jan Zemen
Biblický text: Jb 1,1.2,1-11; Ž 26; Žd 1,1-4.2,5-12; Mk 10, 2-16
Předneseno: 8. 10. 2018, Klíček. 27. neděle v mezidobí, cyklus B.

Přijímání smyslu utrpení z Boží ruky – to je téma dnešní liturgie. Těžko si představit obtížnější a ambicióznější téma. Během přípravy s námi ale tato zásadní otázka rezonovala jako spojnice mezi prvním a druhým čtením. Pokusím se tu teď formulovat několik poznámek – první část bude spíš pro připomenutí, druhá bude pokusem o osobní reflexi. Musím ale…

Číst →

Kto chce ísť za mnou

Magdaléna Mihaliková
Biblický text: Přísloví 1,20-33, Ž 19, Jk 3,1-12, Mk 8,27-38
Předneseno: 16. 9. 2018, Marianka. 24. neděle v mezidobí, cyklus B.

Keď malé deti povedia niečo, čo nesedí, obyčajne sa ich pýtame, či chcú myť múdri, alebo hlúpi? O to viac my, dospelí, akí vlastne chceme byť a podľa čoho sa orientujeme? Kniha prísloví zhromaždila základné poučenia života, ktorú podľa tradície napísal kráľ Šalamún, aby sa človek naučil múdrosti a kázni, spravodlivosti a rozvahe, umeniu dať sa viesť. Múdrosť sa…

Číst →

Otevřít se záchraně

Pavlina Stašová
Biblický text: Př 22,1-2.8-9.22-23; Ž 125; Jk 2,1-17; Mk 7,24-27
Předneseno: 9. 9. 2018, Hradec Králové. 23. neděle v mezidobí, cyklus B.

  Z knihy Přísloví, která popisuje zdroj moudrosti, a také popis praktického jednání vedoucího ke kvalitnímu životu jsme dnes v prvním čtení slyšeli: „Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato!“ Nad tématem bohatství, jsme měli možnost zamyslet se i při poslechu druhého čtení. To proto, abychom si mohli připomenout, že bohatství…

Číst →

Pokoj pro zadlužené

Jan Konzal
Biblický text: 2 Sa 7,1-14a; Ž 89, 20-37; Ef 2,11-22; Mk 6,30-34.53-56
Předneseno: 22. 7. 2018, Strašice. 16. neděle v mezidobí, cyklus B.

Připomenu, co jistě všichni dávno víte: V českém překladu modlitby Otčenáš je oproti originálu chyba. Prosíme tam Otce na nebesích, aby nám odpustil naše viny. Novozákonní texty prosí o odpuštění našich dluhů. Máme vždy nějaký menší či větší dluh vůči našim bližním i vůči Otci nás všech. Díky našemu Bohu jsme povstali z prachu země…

Číst →