Jak změnit smýšlení o Adventu

Martin Šály
Biblický text: Iz 35,1-10; Ž 146; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11
Předneseno: 11. 12. 2016. 3. neděle adventní, cyklus A.

Adventní období nabízí provést inventuru našich očekávání, našich nadějí, inventuru toho, v co doufáme, k čemu upínáme naši budoucnost. Izajášovy naděje z prvního čtení se upínají k tomu, že sám Hospodin zachrání jeho lid: ustoupí jeho nemoci a bude odstraněna i jeho nesvatost – po nové cestě vytvořené Hospodinem neprojdou nečistí, dokonce ani hlupáci nezabloudí. Mocný Bůh svůj lid…

Číst →

Univerzalita spásy

Pavel Hradilek
Biblický text: Iz 11,1-10; Ž 72; Ř 15,4-13; Mt 3,1-12
Předneseno: 4. 12. 2015. 2. neděle adventní.

Životním posláním apoštola Pavla bylo rozšířit poznání Krista za hranice židovství. Pokoušel se povzbuzovat pohany, že oni mají ke Kristu přístup, ale zejména musel přesvědčit své souvěrce, že je to boží záměr. V Tóře se mnoho argumentů najít nedá (zaslíbení se týkají praotců a Izraele jako celku), tak v dnešní perikopě z listu křesťanské obci v Římě (kde bylo…

Číst →

Prorok Nejvyššího

Josef Kratěna
Biblický text: Za 3, 14-20; Iz 12, 2-6; Fp 4, 4-7; L 3, 7-18
Předneseno: 13.12. 2015, Hradec Králové. 3.neděle adventní, cyklus C.

Je o něm napsáno „A ty dítě budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu“. Ježíš na jiném místě říká „Prorok, ano více než prorok, mezi těmi kdo se narodili z ženy, není nikdo větší…“ Jan Křtitel se narodil knězi Zachariášovi a matce Alžbětě. Sestřenici Marie – matky Ježíše. Jméno Jan odpovídá…

Číst →

V dychtivém očekávání

Martin Šály
Biblický text: Iz 64,1-9; Ž 80; 1K 1,3-9; Mk 13,24-37
Předneseno: 30. 11. 2014, Duchcov. 1. neděle adventní, cyklus B.

Ty apokalyptické texty na mne nepůsobily nikdy hrůzostrašně, spíše jsem je přecházel s nezájmem. Říkal jsem si, že žijeme náš život i víru tady a teď a příliš se zaobírat zvěstmi o konci všeho je vlastně zbytečné. Nevíme, kdy konec všeho bude. Podle Marka to nevěděl ani Ježíš. Nemusíme se tedy starat, kdy „ony dny“ nastanou….

Číst →

Všetko v dobré obráti

Mária Savková
Biblický text: Iz 2, 1-5; Ž 122; Ř 13, 11-14; Mt 24, 36-44
Předneseno: 1.12.2013. 1. neděle adventní.

V adventnom čase očakávame narodenie Krista. Otvára sa nám cesta nádeje, očakávania, dialógu a dôvery. Čakať dnes na čokoľvek v našom hektickom, uponáhľanom svete, je dosť problematické a dosť nepraktické. Už v samotnom slove je formulácia nie celkom dobrovoľná, ale niečo, čo sa musí. Čakanie má v náboženskom zmysle iný rozmer. Vnímame ho ako pozvanie, ako darovaný čas, než len ako…

Číst →

Příručka přípravy na konec světa

Martin Šály
Biblický text: Sf 3,14-20; Iz 12,2-6; Fp 4,4-7; L 3,7-18
Předneseno: Kdyně, 16.12.2012. 3. neděle adventní, cyklus C.

Začnu poslední větou dnešního úryvku z evangelia: napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu – doslova „evangelizoval“. Jan Křtitel tedy hlásal dobrou zprávu skrze napomínání, to plemeno zmijí je docela drsný úvod k takovému napomínání. Podržme to na mysli současně s prvním čtením i izajášovským kantikem, které působí oproti tomu hladivě: Hospodin odstranil rozsudek nad tebou … s jásotem budete…

Číst →

Hlas volajícího na poušti

Jan Konzal
Biblický text: Iz 61,1-4.8-11; Ž 126; 1Te 5 ,16-24; J 1,6-8.19-28
Předneseno: 11.12.2011. 3. neděle adventní, cykus B.

Tak říká text evangelia: „Jsem hlas volajícího na poušti: Urovnejte cestu Páně – jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů.  Otázali se ho: Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“  Cosi neblahého ze současnosti mi to připomíná: Ani dnešní doba nepostrádá takové zbožné farizejské, jejichž hlavní starostí…

Číst →

Naděje uprostřed pádu všech jistot

Martin Šály
Biblický text: Iz 64,1-9; 1K 1,3-9; Mk 13,24-37
Předneseno: 27.11.2011. 1. neděle adventní, cyklus B.

Pán přijde a přijde brzy, ač nevíme, kdy to bude. Toto vyznání víry si připomínáme na začátku adventu. Očekávání brzkého příchodu Páně najdeme jako samozřejmost v pavlovských textech. Marek už patří k biblickým korektorům očekávání brzkého příchodu, čteme tam, že nevíte, kdy je ten určený čas. Marek navíc možná výrokem O tom dni či hodině nikdo neví,…

Číst →

Dobrá zpráva o narození Ježíše Krista

Petr Ferdus
Biblický text: Mt 1,18-25
Předneseno: Předneseno na liturgii 19.12.2010. 4. neděle adventní, cyklus A.

Úvod Příběh velké lásky a důvěry Kdyby Josef poslechl zákon a zasnoubenou Marii propustil, co by se stalo s počatým Ježíšem? Na tuto otázku nám Bible odpověď nedává. V Matoušově úryvku o narození JK však čteme příběh člověka, který bere boží poselství vážně. Shrnutí evangelijního úryvku Příběh o narození Ježíše se u Matouše točí kolem…

Číst →

Účast na Božím království

Jan Konzal
Biblický text: Iz 31, 1-10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Předneseno: 1999. 3. neděle adventní, cyklus A.

Úvod Příprava na Kristův příchod vyžaduje spolehlivou orientaci v přemíře informací a šumů, ve které musí současník žít. Na druhé straně nejde o detaily zbožného nebo dokonce dokonalého života, ale o upřímnou účast na božím království. Tematizace úryvků Iz 31, 1-10: Naděje na záchranu ohrožené existence není v modlách světa nebo nebes, ale v Hospodinu….

Číst →